ODL 104

Odyolojide Enstrümantasyon ve Kalibrasyon

Dersin Adı: ODL 104 Odyolojide Enstrümantasyon ve Kalibrasyon
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 60, Sayfa 996-1009, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 4) Kulak
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, odyoloji kliniğinde kullanılan cihazlar ve kalibrasyon yöntemleri hakkında temel bilgileri vermektir.
Dersin Özeti

 

odyoloji kliniğinde kullanılan cihazlar (odyometre, immittansmetre, otoakustik emisyon, işitsel beyin sapı cevapları gibi) ve kalibrasyon yöntemleri hakkında temel bilgileri vermektir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Odyometrelerin teknik özelliklerini bilir.

2 Odyometrelerin kalibrasyon standartlarını bilir.

3 Odyolojide objektif ölçümde kullanılacak aletlerin temel çalışma prensiplerini bilir.

4 Kalibrasyon ölçümlerini öğrenir.

         5 Vestibüler değerlendirmesinde kullanılan aletlerin temel çalışma prensiplerini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Odyolojik ölçümde kullanılan standartlar ve prensipleri
2. Hafta Odyometreler, teknik özellikleri ve temel çalışma prensipleri
3. Hafta Temel kalibrasyon ve teknik özellikler
4. Hafta Odyometrelerin performans özellikleri ve temel kalibrasyon
5. Hafta Akustik immitansmetreler, teknik özellikleri ve temel çalışma prensipleri
6. Hafta Akustik immitansmetrelerin performans özellikleri ve temel kalibrasyon ilkeleri
7. Hafta İşitme test odalarının temel akustik özellikleri ve standartları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Elektrokokleografi ve Elektronörografinin temel çalışma prensipleri
10. Hafta İşitsel Beyinsapı Cevabı ölçümü ve temel çalışma prensipleri
11. Hafta Orta ve geç latans ölçümü ve temel çalışma prensipleri
12. Hafta Vestibüler değerlendirmesinde kullanılan aletlerin temel çalışma prensipleri
13. Hafta Konuşma Biliminde Enstrümentasyon ve Teknoloji
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 4 4 4
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 4 4 4 4 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 3 3 4 3 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 5 5 4 5
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 3 3 3 3 3
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara 5 5 4 4 5
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 4 5 4 4 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 4 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 4 4 4 4 3
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir 4 5 5 5 4
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder 4 5 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 2 2 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 2 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri