MYO 251

İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin Adı: MYO 251 İnsan Kaynakları Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Özgen, H., Öztürk, A., Yalçın, A. 2005; İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınları, İstanbul Dursun, B. 2006; İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayınları, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı İnsan kaynakları planlaması ve yönetimi hakkında bilgi vermek.
Dersin Özeti
İnsan kaynakları yönetiminin evrimsel gelişimi, ilkeleri, çevresel unsurlarla 
etkileşimi, iş analizi, iş tasarımı, insan kaynakları planlaması, insan 
kaynağını bulma ve seçme, eğitim ve geliştirme, performans 
değerlendirme, ücret yönetimi ve kariyer yönetimi konularını 
içermektedir
Dersin Öğrenim Çıktıları
1) insan kaynakları politikalarını ve uygulamalarını tanımlayabilirler. 
2) iş analizini, işe alım ve uyum sürecini, eğitim ve geliştirme 
programlarını, kariyer planlamayı, performans değerlendirmeyi, iş 
değerlemesini ve ücret yönetimini, sendika ilişkilerini, uluslararası insan 
kaynakları yönetimini açıklayabilirler. 
3) işletme stratejileri ile insan kaynakları uygulamalarını 
uyumlaştırabilirler. 
4) işletmelerin stratejilerine uygun insan kaynakları uygulamalarını 
planlayabilirler. 
5) Türkiye'de insan kaynakları uygulamalarının gelişimini özetleyebilirler

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi ve kapsamı, insan kaynakları yönetiminin stratejik önemi, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel etkinlik
2. Hafta İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi ve kapsamı, insan kaynakları aktivitelerini kimler yönetir, insan kaynakları departmanının faaliyetleri
3. Hafta Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, dış çevre koşullarının etkileri, iç çevre koşullarının etkileri
4. Hafta İnsan kaynakları yönetiminin temel prensipleri, global insan kaynakları yönetimi, uluslararası şirketlerde expatriate yönetimi, global HRM yasal ve etik iklimi
5. Hafta İnsan kaynakları kavramının tanımı ve önemi, insan kaynakları planlamasının amacı ve kapsamı, etkili bir insan kaynakları planlaması, insan kaynakları planlaması yöntemleri, insan kaynakları planlamasında kullanılan niteliksel teknikler
6. Hafta İş analizi ve dizaynı, iş analizi adımları, veri toplama yöntemleri, iş tanımı ve iş dizaynı, personelin işe alınması, personelin seçim süreci, seçim kriterleri
7. Hafta Personelin eğitimi, işe alıştırma, eğitim ve geliştirme: seçilmiş metotla
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kariyer planlaması, kariyer aşamaları, kariyer gelişimi, bireysel ve örgütsel kariyer
10. Hafta Performans değerlemenin tanımı, amaçları, performans değerleme sürec
11. Hafta Performans değerleme yöntemlerİ
12. Hafta Yönetimi, iş değerlemesi, süreci ve yöntemleri, ücret ve teşvik sistemleri
13. Hafta Çalışanların motivasyonu, çalışanların katılımı, çalışanlara sağlanan faydalar
14. Hafta Endüstriyel ilişkiler, işgücü ilişkileri, çalışanların sağlığı ve güvenliği, sendika ilişkileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri