MYO 251

İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin Adı: MYO 251 İnsan Kaynakları Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Ödev,Sunum,Makale Okuma-Tartışma-Özetleme
Önerilen Ders Kitabı Bingöl, Dursun (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi: Beta yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Uğur Adem, İ.K.Y. Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2008
Dersin Amacı Günümüz işletmelerinde en önemli sermayenin insan olduğu anlaşılmıştır, iş hayatında bu alanda görev alacak öğrencilerimize bu konuda gereken teorik alt yapıyı hazırlamak bu dersin amacıdır.
Dersin Özeti

Yönetilecek insan faktörünün temel özellikleri ile tanımı, İ.K.Y. anlayışını doğuran teorik ve uygulama süreci, İ.K.Y. nin temel fonksiyonları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İnsan kaynağının önemini kavrar

2) İnsan kaynağını yönetebilmek için gereken özelliklere ve bilgiye sahip olur

3) İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonları hakkında temel bilgilere sahip olur

4) Örgütlerde İnsan kaynağı yönetimine geçişin yararlarını anlar

5) İşe alma, eğitim, ücretlendirme konuları genel çerçevesini anlar

 

 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 25 25
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnsanın tanımı ve yapısal özellikleri
2. Hafta İnsanın tanımı ve yapısal özellikleri
3. Hafta İnsan kaynağı yönetiminin süreci
4. Hafta İnsan kaynağı yönetiminin süreci
5. Hafta İ.K. yöneticisinin özellikleri
6. Hafta İ.K.Y. nin fonksiyonları
7. Hafta İ.K.Y. ve planlama
8. Hafta İ. K. işe alma ve yerleştirme
9. Hafta ARA SINAVLAR
10. Hafta İ.K.Y. ve planlama
11. Hafta İ.K. Ücretlendirme
12. Hafta İ.K. iş değerleme
13. Hafta İ.K. performans yönetimi
14. Hafta İ.K. kariyer yönetimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sanat ve estetik konularında bilgi sahibidir. 4 3 4 3 4
PY2) Sanat ve moda tarihi konularında bilgi sahibidir 3 3 4 4 5
PY3) Tekstil ve malzeme bilgisine sahiptir 5 3 5 4 4
PY4) Tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. 5 3 4 3 5
PY5) Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. 3 5 1 4 4
PY6) Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. 3 3 4 5 4
PY7) Koleksiyon için gerekli trend ve pazar araştırmalarını gerçekleştirir. 4 3 5 3 4
PY8) Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar. 3 3 4 4 5
PY9) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. 2 4 3 5 4
PY10) Moda tasarımı alanına ait yöntem ve teknikleri uygular. 3 4 5 4 5
PY11) Tasarımların üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreçlerini ve sonuçlarını öngörüp, yorumlayabilir. 4 5 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri