MYO 251

İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin Adı: MYO 251 İnsan Kaynakları Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Ödev,Sunum,Makale Okuma-Tartışma-Özetleme
Önerilen Ders Kitabı Bingöl, Dursun (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi: Beta yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Uğur Adem, İ.K.Y. Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2008
Dersin Amacı Günümüz işletmelerinde en önemli sermayenin insan olduğu anlaşılmıştır, iş hayatında bu alanda görev alacak öğrencilerimize bu konuda gereken teorik alt yapıyı hazırlamak bu dersin amacıdır.
Dersin Özeti

Yönetilecek insan faktörünün temel özellikleri ile tanımı, İ.K.Y. anlayışını doğuran teorik ve uygulama süreci, İ.K.Y. nin temel fonksiyonları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İnsan kaynağının önemini kavrar

2) İnsan kaynağını yönetebilmek için gereken özelliklere ve bilgiye sahip olur

3) İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonları hakkında temel bilgilere sahip olur

4) Örgütlerde İnsan kaynağı yönetimine geçişin yararlarını anlar

5) İşe alma, eğitim, ücretlendirme konuları genel çerçevesini anlar

 

 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 25 25
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnsanın tanımı ve yapısal özellikleri
2. Hafta İnsanın tanımı ve yapısal özellikleri
3. Hafta İnsan kaynağı yönetiminin süreci
4. Hafta İnsan kaynağı yönetiminin süreci
5. Hafta İ.K. yöneticisinin özellikleri
6. Hafta İ.K.Y. nin fonksiyonları
7. Hafta İ.K.Y. ve planlama
8. Hafta ARA SINAVLAR
9. Hafta İ. K. işe alma ve yerleştirme
10. Hafta İ.K.Y. ve planlama
11. Hafta İ.K. Ücretlendirme
12. Hafta İ.K. iş değerleme
13. Hafta İ.K. performans yönetimi
14. Hafta İ.K. kariyer yönetimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 4 3 4 3 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 3 3 4 4 5
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 5 3 5 4 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 5 3 4 3 5
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 3 5 1 4 4
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 3 4 5 4
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 4 3 5 3 4
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 3 4 4 5
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 2 4 3 5 4
PY10) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 4 5 4 5
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 4 5 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 92
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri