MYO 245

Görsel Tasarım

Dersin Adı: MYO 245 Görsel Tasarım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Becer, Emre (1999), İletişim ve Grafik Tasarım2.Clair, Kate. A Typographic Workbook: A Primer to History, Techniques, and Artistry. 3.Sarıkavak, N. Kemal. Tipografinin Temelleri
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Tasarım, üretim ve basım-yayın alanında farklılığını ortaya koyabilecek yöntem bilime hakim, kuram ve uygulama altyapısına sahip kalifiye grafik tasarımcı istihdamını sağlamak.
Dersin Özeti
  • Bilgisayarda görsel tasarımlar oluşturma yeterlilikleri kazandırmak.Grafiksel yorumlama, semboller oluşturma ve bu semboller yardımıyla görsel anlatım yaratma becerisi kazandırmak  

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)  Bilgisayarda Temel Düzenlemeler Yapmak

2)  Resim işleme programlarını etkili kullanabilme

3)  Harf/Rakam/Yazı Düzenlemeleri Oluşturmak

4) Tipografik Düzenlemelerle yüzey oluşturmak

5) Tasarım öncesi hazırlık yapmak. Amblem/Logo Oluşturmak.Kartvizit/Başlıklı kâğıt (Antetli Grubu) Oluşturmak.Davetiye/Takdir-Teşekkür Belgesi Oluşturmak. Broşür Oluşturmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği
2. Hafta Bilgisayar programlarının tasarım için önemi
3. Hafta Uygun programların seçimi
4. Hafta Tipografinin grafik tasarım için önemi
5. Hafta Tipografinin grafik tasarım için önemi
6. Hafta Kurumsal kimlik genel tanımı, kurumsal kimlik öğeleri ve gereklilikleri
7. Hafta Kurumsal kimlik genel tanımı, kurumsal kimlik öğeleri ve gereklilikleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sembollerin görsel tasarım açısından işlevleri
10. Hafta Rengin sembolik olarak kullanımı
11. Hafta Logo, kurumsal işaretler
12. Hafta Amblem tasarımı
13. Hafta Afiş tasarımı
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 5 4 5 5 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 5 5 5 4 5
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 4 5 5 4 5
PY4) Çizim boyama yapmak 5 5 5 5 5
PY5) Fotoğraf çekmek 5 5 5 4 5
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 5 5 5 4
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 5 5 5 5 4
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 5 5 5 5 4
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 4 5 5 4 5
PY10) Web tasarımı yapmak 5 5 4 5 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 5 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 12 0 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri