MYO 240

Resusitasyon

Dersin Adı: MYO 240 Resusitasyon
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevapla,Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1. Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009. 2. Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Yönetimi, Ali Ekşi, Mehdi Zoghi, Agah Çertuğ, 2011.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003. 2. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi.
Dersin Amacı Bu derste temel ve ileri yaşam desteği sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Bu dersin sonunda öğrenciler; Temel Yaşam Desteği, Hava Yolunu Açma Teknikleri, Entübasyon, Solunum Desteği Sağlamak, Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar, Oksijen Tedavisi, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Erişkin, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Çocuk, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Bebek, Erişkinde Temel Yaşam Desteği, Çocukta Temel Yaşam Desteği, Bebekte Temel Yaşam Desteği, Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon alanlarında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Temel Yaşam Desteği Sağlamak

2. Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım Uygulamak

3. Hava Yolunu Açık Tutmak

4. Oksijen Tedavisini Uygulamak

5. Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon Uygulamak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel Yaşam Desteği
2. Hafta Hava Yolunu Açma Teknikleri
3. Hafta Entübasyon
4. Hafta Solunum Desteği Sağlamak
5. Hafta Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar
6. Hafta Oksijen Tedavisi
7. Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Erişkin
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Çocuk
10. Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Çocuk
11. Hafta Erişkinde Temel Yaşam Desteği
12. Hafta Çocukta ve Bebekte Temel Yaşam Desteği
13. Hafta Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 4 5 4 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 5 5 5 4 5
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 5 4 4 4 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 4 5 5 5 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 4 5 5 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 5 4 5 4 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 5 5 4 5 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 4 5 4 5 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 4 5 4 4 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 5 4 5 5 4
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 4 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri