MYO 240

Resusitasyon

Dersin Adı: MYO 240 Resusitasyon
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009. 2. Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Yönetimi, Ali Ekşi, Mehdi Zoghi, Agah Çertuğ, 2011.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003. 2. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi.
Dersin Amacı Resüsitasyon dersinde; temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Temel Yaşam Desteği, Hava Yolunu Açma Teknikleri, Entübasyon, Solunum Desteği Sağlamak, Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar, Oksijen Tedavisi, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Erişkin, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Çocuk, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Bebek, Erişkinde Temel Yaşam Desteği, Çocukta Temel Yaşam Desteği, Bebekte Temel Yaşam Desteği, Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon

Dersin Öğrenim Çıktıları

MYO 240 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler:

1.Temel Yaşam Desteği Sağlamak

2. Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım Uygulamak

3. Hava Yolunu Açık Tutmak

4. Oksijen Tedavisini Uygulamak

5. Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon Uygulamak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel Yaşam Desteği
2. Hafta Hava Yolunu Açma Teknikleri
3. Hafta Entübasyon,
4. Hafta Solunum Desteği Sağlamak
5. Hafta Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar,
6. Hafta Oksijen Tedavisi
7. Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Erişkin
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Çocuk,
10. Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Bebek,
11. Hafta Erişkinde Temel Yaşam Desteği,
12. Hafta Çocukta Temel Yaşam Desteği,
13. Hafta Bebekte Temel Yaşam Desteği,
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 5 5 4
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5 5 4 3 4
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 4 4 5 5 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 4 4 5 5 5
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir 4 5 5 5 4
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 5 5 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 3 5 4 4 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 4 5 5 4
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 5 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 4 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri