MYO 229

Mesleki İngilizce

Dersin Adı: MYO 229 Mesleki İngilizce
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Dersin Amacı Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin "Mesleki Dil Becerisi ve Pratiği" kazanmaları
Dersin Özeti

 Temel banka ve sigorta terimlerinin İngilizce karşılıklarının kavranması, ilgili i temel İngilizce kalıplarının öğrenilmesi, sözleşmelerde kullanılan dilin anlaşılması, İngilizce yargısal cümlelerinin öğrenilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Temel banka terimlerinin ve kavramlarının İngilizce karşılıklarının öğrenilmesi,

2)Temel sigorta terimlerinin ve kavramlarının İngilizce karşılıklarının öğrenilmesi,

3) banka ve sigortal işlem süreçlerinin öğrenilmesi, 
 
4) Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili sözleşmeler ile ilgili İngilizce metinlere hakim olunması,
 
5) Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili kullanılan belgelerin anlaşılması ve İngilizce ile doldurulması
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bankacılıkta kullanılan temel terimler ve kavramlar I
2. Hafta Sigortacılıkta kullanılan temel terimler ve kavramlar II
3. Hafta Sözleşmeler ve uluslararası belgelerin hazırlanma süreçleri
4. Hafta Özel banka terimleri
5. Hafta Özel sigorta terimleri
6. Hafta Uluslararası banka ve sigorta organlarının terimleri
7. Hafta Uluslararası banka ve sigorta organlarının terimleri
8. Hafta Uluslararası banka ve sigorta organlarının terimleri
9. Hafta Yangın sigortası terimleri
10. Hafta Mühendislik sigortası terimleri
11. Hafta Hayat sigortası terimleri
12. Hafta Sağlık sigortası terimleri
13. Hafta Sigortacılıkta kullanılan temel terimlerin ve kavramların genel tekrarı
14. Hafta Sigortacılıkta kullanılan temel terimlerin ve kavramların genel tekrarı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 5 5 5 4 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 3 3 4 5 3
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 2 2 4 5 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 4 3 5 4 5
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 3 4 4 5 4
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 2 5 4 4 4
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 3 5 4 4 5
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 3 4 4 4
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 3 4 4 3 5
PY10) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 3 4 5 5
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 3 5 3 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 11 0 2 22
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri