MYO 229

Mesleki İngilizce

Dersin Adı: MYO 229 Mesleki İngilizce
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Diğer Kaynaklar [1]Melemen, Mehmet, "Ticari İngilizce Commercial English" Türkmen Kitabevi,2001, İstanbul Melemen, Mehmet ve Arzova, Burak S., Uluslararası Ticaret, Finansman Teknikleri ve Ticari İngilizce, Alfa Basım Yayın, 1998, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dış Ticaret Programı öğrencilerinin "Mesleki Dil Becerisi ve Pratiği" kazanmalar
Dersin Özeti

Dersin İçeriği: Temel dış ticaret terimlerinin İngilizce karşılıklarının kavranması, teslim, ödeme ve sipariş ile ilgili temel İngilizce kalıplarının öğrenilmesi, dış ticaret ve saikinde kullanılan dilin anlaşılması, İngilizce teklif ve talep cümlelerinin öğrenilmes

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Temel dış ticaret terimlerinin ve kavramlarının İngilizce karşılıklarının öğrenilmesi,

2) İthalat ve ihracat işlemlerinin süreçlerinin öğrenilmesi,

3) Teslim ve ödeme şekilleri ile ilgili İngilizce metinlere hakim olunması,

4) Dış ticarette kullanılan belgelerin anlaşılması ve İngilizce ile doldurulması 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dış ticarette kullanılan temel terimler ve kavramlar I
2. Hafta Dış ticarette kullanılan temel terimler ve kavramlar II
3. Hafta Bir ihracat işleminin süreçleri
4. Hafta Bir ithalat işleminin süreçleri
5. Hafta Teslim şekilleri (Incoterms)
6. Hafta Ödeme şekilleri I
7. Hafta Ödeme şekilleri II
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Dış ticarette kullanılan belgeler I
10. Hafta Dış ticarette kullanılan belgeler II
11. Hafta Dış ticarette kullanılan belgeler III
12. Hafta Akreditif Analizi I
13. Hafta Akreditif Analizi II
14. Hafta Fiyat ve ödeme ile ilgili metinler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sanat ve estetik konularında bilgi sahibidir. 5 5 5 4 3
PY2) Sanat ve moda tarihi konularında bilgi sahibidir 3 3 4 5 3
PY3) Tekstil ve malzeme bilgisine sahiptir 2 2 4 5 4
PY4) Tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. 4 3 5 4 5
PY5) Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. 3 4 4 5 4
PY6) Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. 2 5 4 4 4
PY7) Koleksiyon için gerekli trend ve pazar araştırmalarını gerçekleştirir. 3 5 4 4 5
PY8) Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar. 4 3 4 4 4
PY9) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. 3 4 4 3 5
PY10) Moda tasarımı alanına ait yöntem ve teknikleri uygular. 3 3 4 5 3
PY11) Tasarımların üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreçlerini ve sonuçlarını öngörüp, yorumlayabilir. 3 4 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 128
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri