MYO 229

Mesleki İngilizce

Dersin Adı: MYO 229 Mesleki İngilizce
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere sektörde kullanılan terimleri, değişik projelerde karşılaşılabilecek mesleki terimlerin anlam ve içeriklerini, mesleki konularda okumayı ve okuduğunu anlamayı, kelime dağarcığının geliştirilmesi sağlanır.
Dersin Özeti

Sınıfların düzeyleri dikkate alınarak, “upper-intermediate” veya “advanced” düzeyde kitaplar ve / veya ders materyali kullanılır; dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma becerilerini geliştirici uygulamalar yaptırılır. Öğrencilerin grafik alanındaki sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi hedeflenir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Mesleki alanda profesyonel bir sunum hazırlamak ve sunmak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek.

2) Grafik tasarımında profesyonel terim ve sunum standartlarını öğrenmek.

3) Grafik tasarım örneklerinin incelenmesi suretiyle yaratıcı ve özgün bir bakış açısı geliştirmek.

4) Mesleki bilgi ve becerilerin özgün çalışmalara aktarılmasını sağlamak.

5) Öğrenilen form, kompozisyon, çizgi gibi öğeleri grafik tasarımında kullanmak.

  

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders içeriğinin verilmesi
2. Hafta Web sayfası tasarımındaki son eğilimlerin araştırılması
3. Hafta Web tasarımındaki renk kullanımlarının analizi.
4. Hafta Web sayfalarında stil kullanımının öğrenilmesi.
5. Hafta Başlıca stil kodlarının anlatılması.
6. Hafta Sayfada kullanılan nesnelere sınıf(class), kimlik(Id) gibi tanımlamalar ile stillerin atanmasının kazanılması.
7. Hafta Stil tanımlamalarındaki diğer atama türleri (compound,inline) ve atama yapılırken dikkat edilecek hususların açıklanması.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İleri seviye Görsel HTML Tasarım ve Düzenleme programı kullanımının kavranılması
10. Hafta Formlar, form oluşturmak, formun test edilmesi
11. Hafta Sayfa içerisine farklı program uygulamalarının yerleştirilmesi
12. Hafta HTML versiyonlarına göre oluşabilecek farklılıklar ve kullanılan farklı etiket adlarının anlatılması
13. Hafta Zengin içerikli web sayfaları ve kullandıkları farklı teknolojiler hakkında bilgi verilmesi.
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 5 5 4 5 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 5 5 5 5 5
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 5 5 5 5 5
PY4) Çizim boyama yapmak 5 5 5 5 5
PY5) Fotoğraf çekmek 5 5 5 5 5
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 5 5 5 5
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 5 5 5 5 5
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 5 5 5 5 5
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 5 5 5 5 5
PY10) Web tasarımı yapmak 5 5 5 5 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri