MYO 229

Mesleki İngilizce

Dersin Adı: MYO 229 Mesleki İngilizce
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı MyGrammarLab - Mark Foley, Diane Hall, Pearson Longman Education, 2012. 2. World English – Martin Milner, National Geographic, Heinle Cengage Learning, 2010. 3. Top Notch Fundamentals – Joan Saslow, Allen Ascher, Pearson Longman Education, 2011. 4. Englis
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Temel yabancı dil bilgisi kuralları, yabancı dil metni okumak/anlamak, temel cümle öğeleri, cümle içinde fiil-zaman ilişkisi, etken-edilgen fiil yapıları, vurgulu fiiller, geçişli geçişsiz fiiller, paragraf içerisinde zaman uyumu, isimler, tekil isimler, çoğul isimler, fiillerden türetilmiş isimler, Bu derste öğrenciye; temel mesleki tanımlar ve kav
Dersin Özeti

Temel yabancı dil bilgisi kuralları, yabancı dil metni okumak/anlamak, temel cümle öğeleri, cümle içinde fiil-zaman ilişkisi, etken-edilgen fiil yapıları, vurgulu fiiller, geçişli geçişsiz fiiller, paragraf içerisinde zaman uyumu, isimler, tekil isimler, çoğul isimler, fiillerden türetilmiş isimler, özel isimler, zamirler ve sıfatlar, temel teknik terimler, teknik sözlük, mesleki yabancı dilde elektronikle ilgili metinler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Mesleki yabancı dil bilgisini kullanabilir, bilebilir.

2 Mesleki kavram ve tanımları kullanabilir.

3.Temel yabancı dil bilgisi kurallarını bilmek

4.Yabancı dil metni anlamak

5.Temel cümle öğeleri anlamak

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı.
2. Hafta Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı.
3. Hafta Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji
4. Hafta Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji
5. Hafta Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji
6. Hafta Tıbbi Cihazlar ve Kullanımları
7. Hafta Tıbbi Cihazlar ve Kullanımları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Ciazhların bakım ve onarımı
10. Hafta Ciazhların bakım ve onarımı
11. Hafta Tıbbi Cihazlar ve Kullanımları
12. Hafta Tıbbi Cihazlar ve Kullanımları
13. Hafta Cihaz Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 5 5 4 3
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 3 5 4 5 4
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 4 5 4 5 4
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 4 3 5 4 5
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3 4 4 5 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir 4 5 4 4 4
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 5 4 4 5
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 4 3 4 4 4
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 3 4 4 3 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 3 4 5 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 3 4 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri