MYO 228

Dosyalama ve Arşivleme

Dersin Adı: MYO 228 Dosyalama ve Arşivleme
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ansı GÜZELKÖYLÜ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Dosya ve Arşiv Yönetimi, Mehmet Altınöz, Nobel Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları, makaleler.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, dosyalama ve arşivleme işlerini yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin Özeti

Dosyalama, Dosya çeşitleri, Arşivleme ve önemini gibi hususları içermektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Dosyalama ilgili temel kavramları analiz etmek

2. Dosya düzeni sağlamak

3. İş planı yapmak 

4. Planları uygulamak ve takibini yapmak

5. Geri bildirimlerin analizini yapmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dosya kavramı
2. Hafta Dosya unsurları
3. Hafta Evrak ve evrak çeşitleri
4. Hafta Dosyalamanın önemi
5. Hafta Dosyalama çeşitleri
6. Hafta Dosyalama çeşitleri
7. Hafta Dosyalama çeşitleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Arşiv kavramı
10. Hafta Arşivlemenin önemi
11. Hafta Arşiv çeşitleri
12. Hafta Öğrenci ödevleri
13. Hafta Öğrenci ödevleri
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 5 4 5 1 1
PY2) Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek. 4 5 5 1 1
PY3) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 4 5 5 1 1
PY4) Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 5 4 4 1 1
PY5) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 4 4 5 1 1
PY6) Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan sorunları belirleme ve çözümleyebilmek. 5 4 5 1 1
PY7) Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan iş görenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmek. 5 5 4 1 1
PY8) Büro Yönetimi ve yönetici asistanı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4 5 1 1
PY9) Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmek 5 5 4 1 1
PY10) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 4 5 4 1 1
PY11) Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 5 5 4 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 12 0 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri