MYO 223

Farmakoloji

Dersin Adı: MYO 223 Farmakoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrenci, kardiyovasküler sistem, sinir sistemi ve diğer vücut sistemlerine etkili ilaç çeşitlerini uygulayabilecektir.
Dersin Özeti

Kardiyotonik Glikozidler,Antiaritmik İlaçlar,Antianginal İlaçlar,Adrenerjik Agonist Ve Antagonist İlaçlar,Santral Sinir Sistemi İlaçlar,Otonom Sinir Sistemine Etki Eden İlaçlar,Solunum Sistemine Etkili İlaçlar Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar,Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar,Üriner Sistem İlaçları, Hemolitik Kemoterapotik İlaçlar,Diğer Vucut Sistemlerine Etkili İlaçlar,Diğer Vucut Sistemlerine Etkili İlaçlar, Diğer Vucut Sistemlerine Etkili İlaçlar

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Kardiyovasküler sisteme etkili ilaç çeşitlerini uygulamak
  2. Diğer vücut sistemlerine etkili ilaç çeşitlerini uygulamak.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kardiyotonik Glikozidler
2. Hafta Antiaritmik İlaçlar
3. Hafta Antianginal İlaçlar
4. Hafta Adrenerjik Agonist Ve Antagonist İlaçlar
5. Hafta Santral Sinir Sistemi İlaçlar
6. Hafta Otonom Sinir Sistemine Etki Eden İlaçlar
7. Hafta Solunum Sistemine Etkili İlaçlar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar
10. Hafta Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar
11. Hafta Üriner Sistem İlaçları
12. Hafta Hemolitik Kemoterapotik İlaçlar
13. Hafta Diğer Vucut Sistemlerine Etkili İlaçlar
14. Hafta Diğer Vucut Sistemlerine Etkili İlaçlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel Yaşam Desteği, İleri Yaşam Desteği ve Travma Yaşam Desteği ile ilgili bilgileri öğrenir 1 1 1 1 1
PY2) Felaket durum yönetimi ile ilgili bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder 1 1 1 1 1
PY3) İlk yardım ile ilgili uygulamaları takip eder. 1 1 1 1 1
PY4) Acil durumlara hastane öncesi müdahale konusunda bilgileri öğrenir 1 1 1 1 1
PY5) İlk ve Acil Yardım Teknikerliği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler 1 1 1 1 1
PY6) İleri sürüş Teknikleri konusunda bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder. 1 1 1 1 1
PY7) Sahada, ambulansta acil tıbbi yardım ve bakım uygular. 1 1 1 1 1
PY8) Felaket durumlarında ve Acil Serviste bakım önceliğini belirlemek için triyaj uygular. 1 1 1 1 1
PY9) Ambulans sürücüsü olarak görev alır 1 1 1 1 1
PY10) Sahada ve ambulansta travma müdahale ve bakımı yapar 1 1 1 1 1
PY11) Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 1 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 115
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri