MYO 223

Farmakoloji

Dersin Adı: MYO 223 Farmakoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Seda FANDAKLI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Sağlık Yüksek Okulları için Farmakoloji Kısaltılmış Temel Bilgiler. Yazar: Prof. Dr. İsmet Dökmeci. 2011 Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Farmakoloji konusunda öğrenci bilgilendirilecektir. Acil ve ivedi olarak kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgiler daha ayrıntılı verilecektir.
Dersin Özeti

Farmakoloji genel prensipleri, farmakodinamik, farmakokinetik, farmasötik ilaç şekilleri,ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması ve atılımı,ilaçlar arasındaki etkileşmeler (antagonizma, sinerjizma), ilaçların etki mekanizmaları, otonom sinir sistemi farmakolojisi ve farmakolojinin tüm konuları ana hatları ile anlatılacaktır. Acil ve ivedi olarak kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgiler daha ayrıntılı verilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1)Farmakolojinin genel prensipleri öğrencilere öğrenilecektir.
2)Farmakodinamik ve farmakokinetik öğrenilecektir.
3)Farmasötik ilaç şekilleri, ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması ve atılımı, ilaçlar arasındaki etkileşmeler (antagonizma, sinerjizma) öğrenilecektir.
4)Kardiyovasküler sisteme etkili ilaç çeşitlerini uygulamak; Sinir sistemine etkili ilaç çeşitlerini uygulamak
5)Diğer vücut sistemlerine etkili ilaç çeşitlerini uygulamak
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 1 15
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kardiyotonik Glikozidler
2. Hafta Antiaritmik İlaçlar
3. Hafta Antianginal İlaçlar
4. Hafta Adrenerjik Agonist Ve Antagonist İlaçlar
5. Hafta Santral Sinir Sistemi İlaçlar
6. Hafta Otonom Sinir Sistemine Etki Eden İlaçlar
7. Hafta Solunum Sistemine Etkili İlaçlar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar
10. Hafta Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar
11. Hafta Üriner Sistem İlaçları
12. Hafta Hemolitik Kemoterapotik İlaçlar
13. Hafta Diğer Vucut Sistemlerine Etkili İlaçlar
14. Hafta Diğer Vucut Sistemlerine Etkili İlaçlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 1 1 1 1 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 4 4 4 4 4
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 1 1 1 1 1
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 5 5 5 5 5
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 4 4 4 4 4
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 1 1 1 1 1
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 16
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 0 0 20
Ara Sınavlar 1 8 1 40
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 50
Toplam İş Yükü (Saat) 154
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri