MYO 217

Uluslararası Pazarlama

Dersin Adı: MYO 217 Uluslararası Pazarlama
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Karafakıoğlu, Mehmet, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Beta Basım Yayın, 2008, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilerin uluslararası bağlamda pazarlama anlayışlarının geliştirilmesine yönelik uygulanabilir bilgi sağlanmasıdır.
Dersin Özeti

Uluslararası pazar çevresi ve değişkenlerine bağlı olarak mal, fiyat, tutundurma ve dağıtım kanallarının süreçlerinin anlatılması

Dersin Öğrenim Çıktıları
1) Uluslararası pazarlamayı yerel pazarlamadan ayıran yönlerin özümsenmesi
2) İşletmeleri uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılmaya teşvik eden faktörlerin örneklerle benimsenmesi
3) Uluslararası pazar araştırması bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisinin geliştirilmesi, pazar araştırma tekniklerini kullanma yeteneğinin kazandırılması
4) Dış pazarlara pazarlanacak malların niteliksel ve niceliksel özelliklerinin belirlenebilmesi becerisine sahip olabilmek
5) Marka bilincinin oluşturulması, ambalaj bilincinin yerleştirilmesi
6) Uluslararası pazarlamada değişkenlere göre fiyat kararlarının verilmesi yetisinin kazandırılması ve bir ihraç malının tüm maliyetlerini hesaplayabilme bilgisinin kazandırılması
7) Uluslararası pazarlarda kullanılabilecek dağıtım kanallarının arasında seçim yapabilme
8) Uluslararası fuar ve sergilere katılım - organizasyonunu yapma ve bu konudaki teşviklerden faydalanabilme altyapısının kazandırılması
9) İşletmelerde ihracat örgütlenmesinin alternatiflerini öğrenerek, öğrencileri mesleklerini icra etmeye başladıklarında pozisyonlarını öngörmelerini sağlamak
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası pazarlama kavramı ve gelişimi
2. Hafta İşletmelerin uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılma sebepleri, dereceleri ve yöntemleri
3. Hafta Uluslararası pazarlama faaliyetlerinin planlaması ve uluslararası pazar çevresi
4. Hafta Uluslararası pazarların bölümlendirilmesi
5. Hafta Uluslararası pazarlama kararlarında yararlanılabilecek bilgi kaynakları
6. Hafta Uluslararası pazar araştırması
7. Hafta Uluslararası mal politikaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Uluslararası pazarlamada marka ve ambalajlama
10. Hafta Uluslararası fiyatlandırma kararları
11. Hafta İhraç malının fiyatının belirlenmesi
12. Hafta Uluslararası pazarlamada doğrudan ve dolaylı dağıtım kanalları
13. Hafta Uluslararası fuar ve sergi organizasyonu
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 5 5 4 5 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 5 4 5 4 5
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 4 5 5 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 3 4 3 5 5
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 4 3 5 4 4
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 4 4 4 4 5
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 4 4 4 5 5
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4 5 5 5
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 4 5 4 4 5
PY10) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 2 4 5 4 3
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 4 3 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri