MYO 216

Ticaret Hukuku

Dersin Adı: MYO 216 Ticaret Hukuku
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Temel Hukuk
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Poroy,Reha/ Tekinalp,Ünal/ Çamoğlu,Ersin; Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku ,(2000) 8.Bası, Beta Yay. Ankara, Kayıhan,Şaban;(2007)Ticaret Hukuku , 2.Bası,Seçkin Yay.Ankara , İmregün ,Oğuz (2001) Kara Ticaret Hukuku Dersleri ,12.Bası, Filiz Yay.İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Ticaret Hukuku. Ticari faaliyetleri konu alan hukuk dalıdır. Ticari faaliyetlerle ilgili olarak üretimle tüketim arasındaki sürece konu olurken diğer yandan da üretimin ve tüketimin kendisini de konu alır. Bu derste ticaret hukuk alanındaki öğrencilere eğitim yaptırmak, bu yolda bilgi ve becerilerini arttırmaktır.
Dersin Özeti
Türk Ticaret Kanununun sistemine uygun olarak ticari işletme , kıymetli
evrak ve şirketlere ilişkin konular esas alınacaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1) Ticaret Hukuku kurallarını diğer hukuk kuralları ile karşılaştırır, ortak ve ayrık yönlerini tespit eder.
2) Ticaret Hukuku sistem ve bölümlerini sayar ve her birinin özelliklerini sıralar.
3) Ticari İşletme, Kıymetli Evrak ve Şirket kavramlarının tanım
ve özelliklerini ortaya koyar.
4) Bu üç ana kavramın sosyal hayatta ve iş hayatındaki etkilerini ortaya çıkarır
5) Türk Ticaret Hukuku sisteminin sorunları hakkında yorumda bulunur
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ticari İşletme Hukuku: Ticari İşletme, Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ticari kişi, Ticari iş, adi iş
2. Hafta Ticaret unvanı, işletme adı, marka
3. Hafta Haksız rekabet
4. Hafta Ticari defterler
5. Hafta Ticaret sicili
6. Hafta Faiz;Teselsül;Sözleşme türleri
7. Hafta Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Şirketler hukuku, Şirketlerin sınıflandırılması
10. Hafta Adi şirket, Ticari Şirket
11. Hafta Kollektif Şirket; kuruluşu,
12. Hafta Komandit Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi. Limited Şirket
13. Hafta Anonim Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi
14. Hafta Kıymetli Evrak Hukuku: Bono, çek, senet, tahvil
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 4 4 3 3 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 4 4 5 4
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 5 4 5 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 5 4 5 4 5
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 4 4 5 4 4
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak 5 4 5 5 4
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 5 2 4 4 3
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2 5 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 3 4 3 4 5
PY10) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak 4 4 5 4 4
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 5 3 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri