MYO 210

Uluslararası İşletmecilik

Dersin Adı: MYO 210 Uluslararası İşletmecilik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-MUTLU Esin Can, Uluslararası işletmecilik teori ve uygulama beta yayınları 2.AYDIN Nurhan, AÖF Yayınları, uluslar arası işletmecilik
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Uluslararası işletmecilik kavramlarını öğrenmek,uluslar arası ticaret teorilerini öğrenerek, uluslararası pazarlama tekniklerini öğrenerek uluslararası işletmeciliği öğrenmeyi amaçlar
Dersin Özeti

Dersin İçeriği Uluslar arası işletmeciliğin tarihsel gelişimi. Uluslar arası yatırım kararları alma. Uluslar arası organizasyonlar 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Uluslararası işletmecilik ile ilgili temel kavramları açıklayabilir.

2 Uluslararası işletmecilik faaliyetleri hakkında yorum yapabilir.

3 Uluslararası işletmeciliğin ayırt edici özelliklerini kavrayabilir.

4 Değişen küresel iş dünyası ve ekonomik koşulların taleplerini karşılayan yönetim süreçlerini geliştirebilir.

5 Uluslararası işletmeciliğin geleceği hakkında yorum yapabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Uluslar arası işletmeciliğe giriş
2. Hafta Uluslar arası işletmeciliğin tarihsel gelişimi ve uluslar arası ticaret teorileri
3. Hafta Uluslar arası organizasyonlar
4. Hafta Ülke dışı faaliyetler
5. Hafta Uluslar arası işletmelerde örgüt kültürü
6. Hafta Uluslar arası işletmelerde stratejik planlama
7. Hafta Uluslar arası işletmelerde örgüt yapısı
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Uluslararası işletmelerde insan kaynakları yönetimi
10. Hafta Uluslar arası finansal piyasalar ve uluslararası finansman
11. Hafta Uluslar arası yatırım kararları
12. Hafta Uluslar arası işletmelerde üretim sistemi
13. Hafta Çok uluslu işletmelerde global strateji geliştirme
14. Hafta Uluslar arası güç kavramı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 4 5 5 4
PY2) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak 5 5 4 3 4
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 5 4 5 4
PY4) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 4 3 4 3
PY5) - Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 4 3 4 5 4
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4 4 5 3
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 3 5 4 3 5
PY8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 5 5 4 3
PY9) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 5 3 4 5 4
PY10) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 5 4 3 4
PY11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 4 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 118
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri