MYO 209

Küreselleşme

Dersin Adı: MYO 209 Küreselleşme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Aytekin Yılmaz, İkinci Küreselleşme Dalgası (Ankara: Vadi, 2004).
Yardımcı Ders Kitabı 1) Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Yıldız teknik Üniversitesi Yayını, http://www.stratejik.yildiz.edu.tr/giris1.htm 2) Attila İlhan ,Hangi Küreselleşme, TÜRKİYE İŞ BANK. YAY.,2004
Dersin Amacı Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin dönüşümü sürecinde Küreselleşme olgusunun siyasal, ekonomik ve kültürel açılardan tanımlanması; küreselleşme ile ilgili ulusal ve uluslararası politika sorunlarının analizi, küreselleşmeyi çeşitli yönleriyle inceleyerek tarihin sonu, medeniyetler çatışması tezlerini, 11 Eylül ve sonrasındaki ABD hegemonyasını bu
Dersin Özeti

Dersin işlenmesi sırasında ilk olarak, küreselleşme kavramı teorik olarak incelenerek, küreselleşmenin karakteristik özellikleri ortaya konacaktır. İkinci olarak küreselleşmenin etkisinde kalan çeşitli güncel ulusal ve uluslararası konuları incelenecektir. Üçüncü olarak da öğrencilerin araştırma, analiz yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları sağlanacaktır. Dersin işleniş formatı dersin öğrencilerin de katılımıyla interaktif yöntemle işlenmesi ve konuya ilişkin tartışma şeklindedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Küreselleşme sürecini, küreselleşmeyi ortaya çıkaran dinamikleri ve uluslararası ilişkilerin çeşitli alanlarına olan etkisini ve doğurduğu sonuçları kavrar.

2) Temel derslerde öğrendiği bilgileri ile uluslararası ilişkilerde gündeme gelen güncel olayları ve sonuçlarını tartışır.

3) Uluslararası sorunları küreselleşme sürecinin karakteristik özellikleri doğrultusunda açıklar.

4) Uluslararası sistemi etkileyen temel çatışma noktaları, bu çatışmaların analizleri, çatışmaların çözümlenmesinde küreselleşmenin rolünü değerlendirir.

5) Güncel uluslararası sorunları bilimsel yöntemlerle tartışır.

 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Genel Bir Özeti
2. Hafta Küreselleşme Nedir? Küreselleşmenin Boyutları ve Tarihçesi
3. Hafta Küreselleşme ve Dünya Sistemi
4. Hafta Küreselleşme ve Ulus-Devlet
5. Hafta Küreselleşme ve Milliyetçilik
6. Hafta Küreselleşme ve Ekonomi
7. Hafta Küreselleşme Eleştirileri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Küreselleşme ve Din
10. Hafta Tarihin Sonu, Tezi
11. Hafta Medeniyetler Çatışması Tezi
12. Hafta Küreselleşme, Terör ve 11 Eylül
13. Hafta Küreselleşme ve ABD Hegemonyası
14. Hafta Küreselleşme ve Türkiye
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 3 4 4 5
PY2) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 4 3 4 3
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 5 3 4 5 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek 4 3 5 4 5
PY5) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 2 4 4 5 3
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 4 5 3 4
PY7) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 5 5 4 5 3
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 5 4 5 3
PY9) aşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4 4 5 5 3
PY10) - Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 5 4 5 4
PY11) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırma 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 92
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri