MYO 123

Teknik Resim

Dersin Adı: MYO 123 Teknik Resim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı DANIŞ, İ., İnşaat Teknik Resmi, MEB Yayınları, İstanbul, 1995; PANCARCI, A., ÖCAL, M.E., Yapı Teknik Resmi, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1994. (C-1; C-2)
Yardımcı Ders Kitabı KIRAÇ, N., Teknik Resim, Nobel Yayın, İstanbul, 2009; ŞAHİNLER, O., KIZIL, F., Mimarlıkta Teknik Resim, Yem Yayınevi, İstanbul, 2006.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Makine resmiyle ilgili temel çizim ilkelerini kavrayabilme. Herhangi bir cismin görünüşünden perspektifini, perspektifinden görünüş çıkarmayı yapabilme. Çizilmiş bir resmi okuyarak yorumlama yapabilme.
Dersin Özeti

Makine resim parçalarını elle ve resim gereçleriyle çizim yapabilme, öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi, geometrik çizimler yapabilme

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Teknik resim temel ilkelerini, kullanılan araç ve gereçleri bilir.

2. Geometrik çizimleri yapabilir.

3. İzdüşüm ve görünüş çıkarabilir.

4. Ölçülendirme yapabilir.

5. Kesitler alabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Teknik resmin, kullanılan çizim aletlerinin, resim kâğıtlarının, standart yazı ve antetlerin tanıtılması
2. Hafta Geometrik çizimler; Açı, yay, eğri ve çokgen çizimleri
3. Hafta İzdüşümler, Doğru ve düzlemlerin izdüşümlerin çıkarılması, gerçek büyüklüklerinin bulunması
4. Hafta Görünüşlerin tanıtılması, temel ve yardımcı görünüşlerin çıkarılması Ö
5. Hafta Görünüş çıkarma uygulamaları
6. Hafta Görünüş çıkarma uygulamaları
7. Hafta Ölçülendirme kuralları, standart ölçekler ve ölçülendirme uygulamaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kesit görünüşler; tanımlar ve kesit düzlemleri, kesit alma yöntemleri ve kuralları
10. Hafta Kesit alma uygulamaları
11. Hafta Yüzey işleme işaretlerine giriş ve uygulamaları
12. Hafta Perspektifler; perspektif tanımı ve çeşitleri, perspektif çizim uygulamaları
13. Hafta Mesleki teknik resim uygulamaları; ilgili programa ait mesleki çizim çalışmaları
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 5 4 5 4
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 3 4 4 5 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 3 5 3 4 3
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 3 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 3 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 5 4 2 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4 4 3 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 20 0 40
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri