MYO 123

Teknik Resim

Dersin Adı: MYO 123 Teknik Resim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Merve KOCABEY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı DANIŞ, İ., İnşaat Teknik Resmi, MEB Yayınları, İstanbul, 1995; PANCARCI, A., ÖCAL, M.E., Yapı Teknik Resmi, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1994. (C-1; C-2)
Yardımcı Ders Kitabı KIRAÇ, N., Teknik Resim, Nobel Yayın, İstanbul, 2009; ŞAHİNLER, O., KIZIL, F., Mimarlıkta Teknik Resim, Yem Yayınevi, İstanbul, 2006.
Dersin Amacı Öğrencilerin temel geometrik çizimleri, görünüşleri, ölçülendirme kurallarını, kesit ve detay çizimlerini yapabilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Öğrenciler gerekli bilgileri alıp çizim laboratuarında verilen sürede, çizim takımlarını kullanarak teknik resim, kesit ve detaylar çizebilecek ve çizilmiş resimleri okuyabilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Teknik resim temel ilkelerini, kullanılan araç ve gereçleri bilir.

2. Geometrik çizimleri yapabilir.

3. İzdüşüm ve görünüş çıkarabilir.

4. Ölçülendirme yapabilir.

5. Kesitler alabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Teknik Resimle İlgili Temel Bilgiler ve Araç Gereç Tanıtımı
2. Hafta Farklı Açıda El Çizimi, Çizgi Çalışması
3. Hafta Farklı Açıda Teknik Çizim Çalışması
4. Hafta Geometrik Şekiller Çizmek
5. Hafta İzdüşümü Kavramı
6. Hafta Görünüş Çıkarmak
7. Hafta Geometrik Şekillerin Üst – Ön Görünüş Teknik Çizimleri
8. Hafta Geometrik Şekillerin Üst – Ön Görünüş Teknik Çizimleri
9. Hafta Birden Çok Nesnenin Ortografik Anlatım Yoluyla Çizim Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususların Anlatılması. Cisimlerin Önde, Arkada, Bitişik Vb Durumlarda Çizgi Özelliklerinin İfade Edilmesi.
10. Hafta Ölçek ve Çeşitleri, Ölçülendirme Kuralları
11. Hafta Kesit Alma İç Mekan Donatılarının Ortografik Anlatımla Üst, Ön, Yan Ve Kesit Görünüşlerinin Çizilmesi.
12. Hafta Plan Teknik Çizimi
13. Hafta Pencere ve Kapı Teknik Çizimleri
14. Hafta Pencere ve Kapı Detaylı Plan Teknik Çizimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 4 5 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 5 4 5 5
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 5 4 5 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 4 5 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 5 4 5 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir PY 07 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 4 5 4
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 5 5 4 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 5 4 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 5 4 4 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 5 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 4 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 7 2 0 14
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 10 0 10
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 169
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri