MYO 114

Uluslararası İktisat

Dersin Adı: MYO 114 Uluslararası İktisat
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Seyidoğlu, Halil Uluslararası İktisat, Güzem Can Yayınları, 2003, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Uluslararası iş çevresinin faaliyet gösterdiği küreselleşen, o ölçüde de bölgeselleşen dünyada, uluslararası ekonomik ilişkilerin teorisi ve pratiği ile ülkelerin dış ticaret politikasını ve bu politikayı etkileyen faktörleri kavrayabilmek.
Dersin Özeti

Uluslar arası ekonomik ilişkiler bağlamında dış ticaret politikaları ve politika araçları, döviz kuru sistemleri, dış ödemeler bilançosu ve küreselleşmeyi yöneten kurumlar ve ülkeler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Günümüzde niteliksel ve niceliksek olarak dünya ekonomisini algılayabilmek,

2) Uluslararası ticaret teorilerini öğrenmek suretiyle ülkeleri dış ticarete iten sebeplerin farkına varmak,

3) Dış ticaretin temel unsurlarından olan döviz piyasalarının işleyişini anlamak,

4) Ülkemizde çoğunlukla iktisadi krizlerin sebebi olarak ortaya çıkan dış ödemeler bilançosu açıklarının sebeplerini anlayabilmek,

5) Küreselleşme olgusuna siyasi, ekonomik ve sosyal yönlerine tarafsız bir şekilde hakim olmak, Dünya Tic

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası ekonomik ilişkiler ve günümüzde dünya ekonomisine bakış
2. Hafta Uluslararası ticaret teorileri
3. Hafta Dış ticaret politikası, amaçları, araçları ve gümrük tarifeleri
4. Hafta Tarife dışı araçlar ve etkileri
5. Hafta Döviz arz talebi ve kurların oluşumu, döviz piyasası katılımcıları, döviz piyasalarının çeşitleri
6. Hafta Döviz kuru sistemleri
7. Hafta Dış ödemeler bilançosu: Genel kavramlar, temel ve alt hesap grupları, hesapların kaydedilmesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Dış ödemeler bilançosu açıklarının sebepleri ve açıkları kapatmanın yolları
10. Hafta Dünya ticaretinin serbestleşmesi ve Küreselleşme
11. Hafta Dünya Ticaret Örgütü ve dış ticarete etkileri
12. Hafta İktisadi bütünleşme teorileri
13. Hafta Dünyadaki iktisadi gruplaşmalar
14. Hafta Uluslararası para sistemi ve uluslararası ekonomik kuruluşlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 5 4 4 5
PY2) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak 3 4 3 4 3
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 5 4 5 4
PY4) - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4 5 5 4 3
PY5) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 5 4 4 3
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4 4 5 4
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 4 3 3 4 3
PY8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 3 4 3 4 5
PY9) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 4 3 3 4 5
PY10) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 5 3 4 4 5
PY11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4 5 5 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri