MYO 111

İletişim Bilimleri

Dersin Adı: MYO 111 İletişim Bilimleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mehmet CARLIK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Denis McQuail ve Swen Windahl. (2010). İletişim Kuramları. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. (Çev. Konca Yumlu) 2. Türkoğlu, N. (2005). Toplumsal İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara, Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: Babil Yayınları. 3
Yardımcı Ders Kitabı Oskay, Ünsal (1997). İletişimin ABC’si. İstanbul: Derin Yayınları. Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı İlk çağlarda iletişimin ortaya çıkışı ve gelişimi, Sosyal gelişmelere paralel olarak iletişimin gelişmesi ve çeşitlenmesi, İletişim nedir?, İnsanlar niçin iletişim kurar? Doğrusal İletişim Modeli( İletişimin Faktörleri): ( Kaynak, İleti, Hedef.)
Dersin Özeti

Kaynağın özellikleri, Kodlama ve Kod açımlama, Hedefin özellikleri, Referans çerçevesi, Feedback (Geri Besleme) İletişim ortamı, Başarılı kodlamanın kuralları, İletişim şekilleri, (Sözlü, Yazılı, Görsel, İşitsel, Görsel-İşitsel Karşılaştırmalı özellikleri) İletişim Modelleri. Kaynağın özellikleri, Kodlama ve Kod açımlama, Hedefin özellikleri, Referans çerçevesi, Feedback (Geri Besleme) İletişim ortamı, Başarılı kodlamanın kuralları, İletişim şekilleri, (Sözlü, Yazılı, Görsel, İşitsel, Görsel-İşitsel Karşılaştırmalı özellikleri) İletişim Modelleri. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Öğrenci iletişim kavramını açıklar

2.       İletişim süreci öğelerini açıklar

3.       Etkin iletişim için gerekli olan iletişim elemanlarını öğrenir.

4.       İletişim türlerini öğrenir ve değerlendirir.

5.       İletişim modelleri çerçevesinde kişilerarası iletişim hakkında bilgi edinir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İletişim kavramı ve tarihi
2. Hafta İletişim önemi süreci öğeleri ve özellikleri
3. Hafta İletişim Türleri
4. Hafta İletişim Türleri
5. Hafta Sözsüz İletişim ve Beden Dili
6. Hafta Kaliteli İletişimi Engelleyen Etmenler (Kişilerarası ve Örgütsel İletişimde)
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Temel İletişim Modelleri
9. Hafta Etkili İletişimde Çatışma Yönetimi
10. Hafta Etkili İletişimde Dinleme ve Empati
11. Hafta İkna ve İletişim
12. Hafta Kitle İletişim ve Özellikleri
13. Hafta Kitle İletişim Araçlarının Fonksiyonları ve Kamuoyu Oluşturmada Kitle İletişim Araçlarının Fonksiyonları
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Halkla İlişkiler ve Tanıtım konusunda temel bilgilere sahip olmak 4 4 3 3 3
PY2) PY 02 İnsan kaynakları konusunda temel bilgilere sahip olmak 4 4 5 4 5
PY3) PY 03 Pazarlama konusunda temel bilgilere sahip olmak 3 3 3 3 3
PY4) PY 04 Güzel sanatlar ve estetik konularında temel bilgilere sahip olmak 3 3 4 3 4
PY5) PY 05 Bilgi teknolojileri konusunda temel bilgilere sahip olmak 3 3 4 3 3
PY6) PY 06 Hukukun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak 3 3 3 3 3
PY7) PY 07 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında proje yapabilmek için temel proje bilgilerine sahip olmak 4 4 4 3 4
PY8) PY 08 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 3 3 3 3 3
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 3 3 4 3 4
PY10) PY 10 Türkçeyi etkili ve düzgün kullanabilmek 3 3 4 4 4
PY11) PY 11 İletişim alanında temel bilgilere sahip olmak 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 15 0 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 8 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 9 9
Yari Yılsonu sınavı 1 0 10 11
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri