SHM 005

Tıbbi Terminoloji

Dersin Adı: SHM 005 Tıbbi Terminoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Shearer’s Manual of Human Dissection (Jacops JJ.) Anatomide Disseksiyon (Noyan F.) 2. Cunningham’s Manuel of Practical Anatomy (Romanes GJ.) 3. Disseksiyona Yönelik Topografik Anatomi (Mesut R, Yıldırım M.) 4. Anatomi Uygulama Kitabı (Erem T, Çimen A.)
Yardımcı Ders Kitabı 1- Sobotta İnsan Anatomisi Atlası. R. Putz, R. Pabst, 3 Cilt, (Türkçe Çeviri) 2. Baskı, Beta Basım Yayım, Münih, 2011, ISBN 9786053775010 3- Anatomi. A. Çimen, 6. Baskı, Uludağ Üniversitesi Matbaası, Bursa, 1996, ISBN 975564023-1 4- Anatomi. K. Arıncı, A.
Dersin Amacı Hareket Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Ürogenital Sistem ve diğer organlarla ilgili Tıbbi ve Radyolojik Terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.
Dersin Özeti

İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler, Hareket Ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler, Solunum Ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler, Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler, Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler, Göz, Kulak-Burun-Boğaz Ve Deriye  İlişkin Tıbbi Terimler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek Terimleri Ayırt Etmek

2.Hareket Ve Sinir, Solunum, Sindirim Sistemi Terimleri Ayırt Etmek

3.Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek

4.Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek

5.Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme, Göz, Kulak-Burun-Boğaz Ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler
2. Hafta İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler
3. Hafta Hareket Ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler
4. Hafta Hareket Ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler
5. Hafta Hareket Ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler
6. Hafta Solunum Ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler
7. Hafta Solunum Ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler
10. Hafta Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler
11. Hafta Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler
12. Hafta Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler
13. Hafta Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler
14. Hafta Göz, Kulak-Burun-Boğaz Ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 5 3 5
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 5 3 4 5 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 5 3 3 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 4 4 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 3 4 4 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 3 4 5 5 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 5 4 5 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 4 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 1 3 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 11 1 2 33
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri