SHM 005

Tıbbi Terminoloji

Dersin Adı: SHM 005 Tıbbi Terminoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Eğitim
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Artukoğlu, A., Kaplan, A. ve Yılmaz, A. Tıbbi Terminoloji 2.Özden, M. Tıbbi Terminoloji
Yardımcı Ders Kitabı .Hatipoğlu, M.T. ve Çam, M. Tıbbi Terminoloji 4.Güler, Ç. ve Çakır, B. Tıbbi Terminoloji 5.Çeşitli tıp sözlükleri ve anatomi atlasları
Dersin Amacı Öğrencilerin tıp dili ve tıp alanında kullanılan terimlerle tanıştırılması ve tıbbi terminolojinin kavranmasının ve öğrenciler tarafından kullanılabilirliğinin sağlanmasıdır.
Dersin Özeti

Giriş, temel tanım ve kavramlar, İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler,Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler, Kökler, Önekler , Sonekler, Hareket sistemine ilişkin terimler, Solunum sistemine ilişkin terimler, Kardiyovasküler sisteme ilişkin terimler, Sindirim sistemine ilişkin terimler; kan ve kan yapıcı organ terimleri, İç salgı ve metabolizma bozukluklarına ilişkin terimler, Ürogenital sistem, doğum ve kadın hastalıklarına ilişkin terimler, Deri ve meme hastalıklarına ilişkin terimler, Göz ve kulağa ilişkin terimler

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Sistemlere ilişkin tıbbi terimleri ayırt edebilmek
2 İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimleri ayırt edebilmek
3 Hastalıkları tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde sınıflandırabilmek
4 Tıbbi terimleri meydana getiren kök, önek ve sonekleri analiz edebilmek
5 Anatomik, Tanısal, Semptomlara ve Ameliyata İlişkin Tıbbi Terimleri ayırt edebilmek
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, temel tanım ve kavramlar
2. Hafta İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler,Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması
3. Hafta Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler
4. Hafta Kökler
5. Hafta Önekler , Sonekler
6. Hafta Hareket sistemine ilişkin terimler
7. Hafta Solunum sistemine ilişkin terimler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kardiyovasküler sisteme ilişkin terimler
10. Hafta Sindirim sistemine ilişkin terimler; kan ve kan yapıcı organ terimleri
11. Hafta İç salgı ve metabolizma bozukluklarına ilişkin terimler
12. Hafta Ürogenital sistem, doğum ve kadın hastalıklarına ilişkin terimler
13. Hafta Deri ve meme hastalıklarına ilişkin terimler
14. Hafta Göz ve kulağa ilişkin terimler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 3 4 4 4 4
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 1 1 1 1 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 1 1 1 1 1
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 1 1 1 1 1
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 3 4 3 3 3
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 4 3 3 3 3
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 0 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 0 0 15
Ara Sınavlar 1 0 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 30
Toplam İş Yükü (Saat) 134
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri