MYO 108

Pazarlama Yönetimi

Dersin Adı: MYO 108 Pazarlama Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.İSLAMOĞLU, Ahmet Hamdi, 2006,Pazarlama Yönetimi ,Beta Yayınları. 2. ALTUNIŞIK, Remzi, 2006, Modern Pazarlama, Değişim yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Pazarlama ilkelerinin ve pazarlamada yönetsel uygulamaların kavranması.
Dersin Özeti

Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, endüstriyel pazarlar ve endüstriyel alıcı davranışlar, Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve talep tahminleri, mamul, fiyat, genel olarak tutundurma (kişisel satış, satış yönetimi, reklam, satış geliştirme, tanıtma), Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, Pazarlama yönetimde organizasyon, Uygulama, denetim, Uluslararası pazarlama, Hizmet pazarlaması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Pazarlama karması elemanlarının (ürün, fiyat, dağıtım, ve tutundurma çabaları ) kavranması

2. Pazarlamada yönetim prensiplerinin ve pazarlama planı oluşturma sürecinin kavranması

3. Pazarlamada uygulanabilecek stratejiler ve kontrol yöntemlerinin kavranması

4. Bilgi toplama ve yorumlama yönetmelerinin kullanımı

5) Pazarlama yönetiminin anlaşılması, strateji geliştirme ve denetim konularının kavranması

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlama kavramı; Pazarlamanın tarihsel gelişimi
2. Hafta Pazarlama yönetimi; Pazarlama yönetimi ile ilgili kavramlar, Pazarlamanın çevre koşulları; Özel Çevre Koşulları
3. Hafta Pazar kavramı ve türleri
4. Hafta Satın alma karar verme süreci
5. Hafta Hedef pazar seçimi
6. Hafta Mal ve ürün kavramı; malların sınıflandırılması; malın yaşam süreci
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Pazarlama yönetiminde karar süreci
9. Hafta Fiyat; fiyatın önemi
10. Hafta Tutundurma çabaları; Tutundurmanın artan önemi
11. Hafta Pazarlama yönetiminde stratejik pazarlama planı süreci
12. Hafta Pazarlamada stratejik alternatifler
13. Hafta Pazarlama yönetimi açısından pazarlama kontrolü; pazarlama kontrol türleri.
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 3 3 3 3 3
PY2) PY 02 3 3 3 3 3
PY3) PY 03 3 3 3 3 3
PY4) PY 04 4 4 4 3 3
PY5) PY 05 4 4 4 5 4
PY6) PY 06 3 3 4 4 5
PY7) PY 07 4 4 4 4 4
PY8) PY 08 3 4 4 4 3
PY9) PY 09 3 4 4 4 3
PY10) PY 10 4 3 4 4 3
PY11) PY 11 4 4 4 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 12 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 11 11 22
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 4 8 12
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 11 12 23
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri