MYO 108

Pazarlama Yönetimi

Dersin Adı: MYO 108 Pazarlama Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.İSLAMOĞLU, Ahmet Hamdi, 2006,Pazarlama Yönetimi ,Beta Yayınları. 2. ALTUNIŞIK, Remzi, 2006, Modern Pazarlama, Değişim yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Pazarlama ilkelerinin ve pazarlamada yönetsel uygulamaların kavranması
Dersin Özeti

Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, endüstriyel pazarlar ve endüstriyel alıcı davranışlar, Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve talep tahminleri, mamul, fiyat, genel olarak tutundurma (kişisel satış, satış yönetimi, reklam, satış geliştirme, tanıtma), Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, Pazarlama yönetimde organizasyon, Uygulama, denetim, Uluslararası pazarlama, Hizmet pazarlaması. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Pazarlama karması elemanlarının (ürün, fiyat, dağıtım, ve tutundurma çabaları ) kavranması

2. Pazarlamada yönetim prensiplerinin ve pazarlama planı oluşturma sürecinin kavranması

3. Pazarlamada uygulanabilecek stratejiler ve kontrol yöntemlerinin kavranması

4. Bilgi toplama ve yorumlama yönetmelerinin kullanımı

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlama kavramı; Pazarlamanın tarihsel gelişimi
2. Hafta Pazarlama yönetimi; Pazarlama yönetimi ile ilgili kavramlar,
3. Hafta Pazarlamanın çevre koşulları; Özel Çevre Koşulları
4. Hafta Pazar kavramı ve türleri
5. Hafta Satın alma karar verme süreci
6. Hafta Hedef pazar seçimi
7. Hafta Mal ve ürün kavramı; malların sınıflandırılması; malın yaşam süreci
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Pazarlama yönetiminde karar süreci
10. Hafta Fiyat; fiyatın önemi
11. Hafta Tutundurma çabaları; Tutundurmanın artan önemi
12. Hafta Pazarlama yönetiminde stratejik pazarlama planı süreci
13. Hafta Pazarlamada stratejik alternatifler
14. Hafta Pazarlama yönetimi açısından pazarlama kontrolü; pazarlama kontrol türleri.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 4 4 4 1
PY2) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 3 4 3 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 5 5 5 1
PY4) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4 3 4 4 1
PY5) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 4 3 3 4 1
PY6) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 4 3 3 1
PY7) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 4 4 4 1
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak 4 3 4 3 1
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 3 3 4 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 4 4 4 5 1
PY11) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4 5 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 052
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 10 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 161
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri