MYO 107

Fizik

Dersin Adı: MYO 107 Fizik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Aksel BAYRAM KIRAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Genel Fizik I-II, Kamil TEMİZYÜREK, Atlas Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Fen ve Müh. İçin Fizik I-II, Serway-Beichner, Palme Yayıncılık
Dersin Amacı Fiziğin temel konuları olan elektrik, manyetik ve optik hakkında bilgiler aktarmaktır.
Dersin Özeti

Fizik ve ölçme-Birimler-Vektörler, Bir ve iki boyutta hareket, Hareket yasaları-Dairesel hareket ve Newton kanunları, Enerji, İş ve güç , Madde ve Elektrik Yükü, Coulomb Yasası, .Elektrik akımı , Elektrik alan, Manyetik alan, Elektromanyetizma, radyasyon.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Fiziğin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.

2 Fizik konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme

3.  Fiziğin günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme

4.  Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni fiziksel olayları ve özelliklerini kavrayabilme

5. Branş derslerde karşısına çıkan fiziksel özelliklere ait verileri formüle edebilme ve yorumlayabilme, problem çözme becerisi kazanabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fizik ve ölçme-Birimler
2. Hafta Vektörler
3. Hafta Bir ve iki boyutta hareket
4. Hafta Bir ve iki boyutta hareket
5. Hafta Hareket yasaları-Newton kanunları
6. Hafta Hareket yasaları-Newton kanunları
7. Hafta İş ve enerji-Enerji korunumu
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Çizgisel momentum-İtme
10. Hafta Çarpışmalar
11. Hafta Statik denge ve esneklik
12. Hafta Madde ve Elektrik Yük
13. Hafta Elektrik alan
14. Hafta Manyetik alan-Elektromanyetizma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 5 4 4 4 3
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 3 5 4 4 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 4 3 3 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 5 5 3 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 3 4 4 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 5 4 5 5 3
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 4 5 3 5 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 4 5 3
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 5 4 4 3 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 1 3 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 2 2 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri