MYO 107

Fizik

Dersin Adı: MYO 107 Fizik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Alpaslan ŞAHİNOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Serway, Fen ve Mühendislik İçin Fizik Palme Yayıncıcılık, Çev.Edit. Kemal Çolakoğlu, 2002, Ankara, Fundamentals of Physics 8th Edition; David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; Wiley 2007
Yardımcı Ders Kitabı Genel Fizik I-II/ Kamil TEMİZYÜREK, Atlas Yayınları
Dersin Amacı Fiziğin gerekli olan mekanik, statik, dinamik ve elektrikle ilgili temel kavram ve prensipleri ile ilgili alt yapıyı öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Vektörler, Tek ve İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Madde, Madde ve Elektrik Yükü, Coulomb Yasası, Elektrik alan, Elektrik akımı-devreler, Manyetik alan-Elektromanyetizma

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Fiziğin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.

2 Fizik konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme

3. Fiziğin günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme

4. Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni fiziksel olayları ve özelliklerini kavrayabilme

5. Problem çözme becerisi kazanma

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fizik ve ölçme-Birimler-Vektörler
2. Hafta Bir boyutta hareket
3. Hafta İki boyutta hareket
4. Hafta Newton kanunları
5. Hafta Newton kanunları
6. Hafta İş ve enerji-Enerji korunumu
7. Hafta Çizgisel momentum ve çarpışmalar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Statik denge ve esneklik
10. Hafta Madde ve Elektrik Yükü
11. Hafta Coulomb Yasası
12. Hafta Elektrik alan
13. Hafta Elektrik akımı-devreler
14. Hafta Manyetik alan-Elektromanyetizma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 5 5 5 4 5
PY2) Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 2 4
PY3) Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir. 5 5 5 5 4
PY4) Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme. 2 2 2 4 1
PY5) Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme. 2 2 2 4 1
PY6) Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme. 2 2 2 2 2
PY7) Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 2 2 2 2 1
PY8) Temel matematik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik alanlarında genel bilgilere sahip olabilme. 1 1 1 1 1
PY9) Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı ve Genel Halk Sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 2 1 1 1
PY10) Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilme. 5 1 1 1 1
PY11) Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir. 3 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 3 15
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 110
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri