MYO 106

Genel Muhasebe

Dersin Adı: MYO 106 Genel Muhasebe
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA
Yardımcı Ders Kitabı Yalkın, Yüksel Koç (2001), Genel Muhasebe-İlkeler Uygulamalar, 12.Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.
Dersin Amacı Muhasebe, mal ve hizmet üretip sürekli faaliyet gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, bu belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Bilanço ve gelir tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesaplar, muhasebe de kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş m
Dersin Özeti

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu,hesap kavramı,hesap planı,kayıt yöntemleri vb) tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayarak düzenleyebilme

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Muhasebeyi tanımlar ve muhasebenin işletmedeki yerini ve işletme yönetimi açısından önemini açıklar

2) Bir işletmede bir hesap döneminde yapılacak muhasebe işlemlerini ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçları açıklar

3) Muhasebenin temel ilke ve varsayımlarının muhasebe uygulamalarına etkisini açıklar

4) Tekdüzen Hesap Planının ve planda yer alan hesap sınıflarının, hesap gruplarının ve hesapların işlevini açıklar

5) Tekdüzen Hesap Planından uygun hesapları saptayarak herhangi bir mali olayın kaydını gerçekleştirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşletme Ve Muhasebe Kavramları, Muhasebenin Temel Kavramları
2. Hafta Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
3. Hafta Bilanço Ve Gelir Tablosu İle Aylık, Geçici Ve Kesin Mizanlar
4. Hafta Muhasebe Süreci Ve Muhasebe Kayıt Hatalarını Giderilmesi
5. Hafta Tekdüzen Hesap Planı, Ve Hesapların Tanımı
6. Hafta Hesap Kavramı Ve İşleyişleri
7. Hafta Aktif Hesapların Kayıt İşlemleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Pasif Hesapların Kayıt İşlemleri
10. Hafta Sürekli Ve Aralıklı Envanter Yöntemleri
11. Hafta Sürekli Ve Aralıklı Envanterle İlgili Uygulamalar
12. Hafta Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi Ve Örnekleri
13. Hafta Genel Geçici Mizanın Hazırlanması-monografiler
14. Hafta Uygulamalı Örnekler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme 4 3 4 3 4
PY2) PY 02 Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme. 3 4 4 3 3
PY3) PY 03Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma 4 4 3 3 4
PY4) PY 04 Sosyal hizmetin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme. 3 4 3 4 3
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme.p 3 4 3 4 4
PY6) PY 06 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme. 4 3 3 4 4
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.p 4 4 3 3 3
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirmep 4 3 3 4 4
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 4 3 4 3 4
PY10) PY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 4 3 4 3 4
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 10 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 20 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri