MYO 106

Genel Muhasebe

Dersin Adı: MYO 106 Genel Muhasebe
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Muhasebe, mal ve hizmet üretip sürekli faaliyet gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, bu belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Bilanço ve gelir tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesaplar, muhasebe de kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş m
Dersin Özeti

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu,hesap kavramı,hesap planı,kayıt yöntemleri vb) tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayarak düzenleyebilme 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Muhasebeyi tanımlar ve muhasebenin işletmedeki yerini ve işletme yönetimi açısından önemini açıklar 

2) Bir işletmede bir hesap döneminde yapılacak muhasebe işlemlerini ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçları açıklar 
3) Muhasebenin temel ilke ve varsayımlarının muhasebe uygulamalarına etkisini açıklar
 4) Tekdüzen Hesap Planının ve planda yer alan hesap sınıflarının, hesap gruplarının ve hesapların işlevini açıklar 
5) Tekdüzen Hesap Planından uygun hesapları saptayarak herhangi bir mali olayın kaydını gerçekleştirir 
 
 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşletme Ve Muhasebe Kavramları, Muhasebenin Temel Kavramları
2. Hafta Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
3. Hafta Bilanço Ve Gelir Tablosu İle Aylık, Geçici Ve Kesin Mizanlar
4. Hafta Muhasebe Süreci Ve Muhasebe Kayıt Hatalarını Giderilmes
5. Hafta Tekdüzen Hesap Planı, Ve Hesapların Tanımı
6. Hafta Hesap Kavramı Ve İşleyişleri
7. Hafta Aktif Hesapların Kayıt İşlemleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Pasif Hesapların Kayıt İşlemleri
10. Hafta Sürekli Ve Aralıklı Envanter Yöntemleri
11. Hafta Sürekli Ve Aralıklı Envanterle İlgili Uygulamalar
12. Hafta Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi Ve Örnekleri
13. Hafta Genel Geçici Mizanın Hazırlanması-monografiler
14. Hafta Uygulamalı Örnekler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 4 5 4 4 5
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 2 4 5 4 4
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 5 4 3 5
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 4 4 4 4 5
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 4 5 4 4 3
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 5 4 4 3 5
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 4 5 4 4 5
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2 4 5 4 3
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 5 3 5 4 4
PY10) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 3 3 4 5
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 0 10 30
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 0 10 30
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri