MYO 105

Anatomi

Dersin Adı: MYO 105 Anatomi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi (2 cilt), Nobel Tıp Kitabevleri, 2006 Mehmet Yıldırım Resimli İnsan Anatomisi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2012 Prof. Dr. Cem Kopuz, İnsan Anatomisi Renkli Atlası Lokomotor Sistem, Güneş Kitabevi,2013
Yardımcı Ders Kitabı Prof. Dr.SEZGİN İLGİ,Dorland`s Gray`s Anatomi Cep Sözlüğü/Atlası, Güneş Kitabevi, 2010
Dersin Amacı Bu dersin amacı; vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

 Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi, Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları,Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları öğrenilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Sindirim sisteminin ve ürogenital sistemin anatomik yapısını ayırt etmek 

Sinir sisteminin, endokrin sistemin ve duyu organlarının anatomik yapısını ayırt etmek 

Dolaşım sisteminin, solunum sisteminin ve toraksın anatomik yapısını ayırt etmek 

Kas ve iskelet sisteminin anatomik yapısını ayırt etmek

İnsan vücudunun temel yapısını ayırt etmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 35
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anatomi ile ilgili temel terim ve kavram
2. Hafta Hücrenin yapısı ve çeşitleri
3. Hafta İskelet sistemi
4. Hafta Kas sistemi
5. Hafta Kan ve sıvı-elektrolitler
6. Hafta Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar
7. Hafta Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Toraks ve memenin yapısı
10. Hafta Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları
11. Hafta Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları
12. Hafta Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları
13. Hafta Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları
14. Hafta Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 4 1 1 1 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 3 3 3 3 3
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 4 4 4 4 4
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 4 4 4 4 4
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 4 3 4 4 4
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 4 4 4 4 4
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 4 4 4 4 4
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 5 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 0 39
Ödevler 1 0 0 4
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 0 4
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 4 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 7
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 13
Toplam İş Yükü (Saat) 106
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri