MYO 103

Temel Hukuk

Dersin Adı: MYO 103 Temel Hukuk
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Eğitim
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. M.Fatih ÇINAR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatın, Görsel Bilgilendirme
Önerilen Ders Kitabı Üniversitelerin Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. F.Bilgili, E.Demirkapı Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayınevi, 2016. K.Gözler, Hukukun Temel Kavramları ve İngilizce Karşılıkları, Ekin Yayınevi 2016.
Yardımcı Ders Kitabı Anayasa ve yürürlükteki mevzuat
Dersin Amacı Hukukun kaynaklarını, temel kavramlarını ve sistematiğini öğrenmek; hukuksal düşünce tarzını kavramak, hukuki metinleri anlayıp yorumlayabilmek ve yargı teşkilatlarını tanımaktır.
Dersin Özeti

Kural, Norm, Hukuk, Devlet, Hukuki İlişki ve Hak Kavramları ne anlama gelir; Hukukun Uygulanma Yöntemi, Hukuk Sistemleri ve Haklar Üzerinde Tasarruflar nasıl gerçekleşir; Türk Hukuk Tarihi, Yargı Örgütü, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku konularına ilişkin hususlar ders kapsamında işlenecektir.

DERSİN TÜM DOKÜMANLARINA (DERS NOTLARINA VE VİDEOLARINA) UZEM ÜZERİNDEN ULAŞILABİLİR.

UZEM : KYB 103 - MYO 103 - SAK 209 , DERSLERİ İÇİN TÜM DOKÜMANLAR

'HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI KYB 103' BAŞLIĞI ALTINDA AYNI BÖLÜMDE BULUNMAKTADIR. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Hukukun diğer sosyal düzen kurallarından ayırımını kavrar

2) Hukukun amaç ve işlevlerini öğrenir

3) Hukukta yaptırımı kavrar

4) Hukukun temel dallarını öğrenir

5) Pozitif hukuk kuralarını kavrar

6) Hukukun niteliklerini öğrenir

7) Yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasını kavrar

8) Hak, hak sahipliği ve ehliyet gibi kavramları tanır 

9) Hukuksal işlemler, eylemler ve hukukta sorumluluk gibi kavramları tanır

10) Türk yargı düzeni hakkında genel bilgilere ulaşır ve bu alanlardaki cümleleri anlar ve aktarabilme yeteneği kazanır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal Düzen Kuralları; Din, Ahlak, Görgü, Gelenek, Hukuk Kurallarının özellikleri.
2. Hafta Hukuk ve Adalet Kavramları; Hukuk Sistemleri
3. Hafta Hukukun Kaynakları
4. Hafta Hukuk Kurallarının Yorumlanması ve Uygulanması
5. Hafta Hukukta Kişi Kavramı ; Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyeti
6. Hafta Hukukta Hak Kavramı
7. Hafta Hukuki Olay, Hukuki Eylem ve İşlemler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Hukukta Yaptırım Türleri
10. Hafta Kamu Hukuku
11. Hafta Özel Hukuk
12. Hafta Türk Yargı Sistemi ve Unsurları
13. Hafta Yargı Örgütü
14. Hafta Dava Kavramı ve Dava Türleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 1 20 0 20
Ödevler 10 2 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 5 65
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 15 0 15
Kısa Sınavlar 1 4 0 4
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 210
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri