MYO 103

Temel Hukuk

Dersin Adı: MYO 103 Temel Hukuk
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonrak
Dersin Özeti

Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Hukukun diğer sosyal düzen kurallarından ayırımını kavrar

2) Hukukun amaç ve işlevlerini öğrenir

3) Hukukta yaptırımı kavrar

4) Hukukun temel dallarını öğrenir

5) Pozitif hukuk kuralarını kavrar

6) Hukukun niteliklerini öğrenir

7) Yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasını kavrar

8) Hak, hak sahipliği ve ehliyet gibi kavramları tanır

9) Hukuksal işlemler, eylemler ve hukukta sorumluluk gibi kavramları tanır

10) Türk yargı düzeni hakkında genel bilgilere ulaşır ve bu alanlardaki cümleleri anlar ve aktarabilme yeteneği kazanır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları
2. Hafta Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri
3. Hafta Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri
4. Hafta Başlıca hukuk sistemleri
5. Hafta Hukukun temel kollara ayırımı
6. Hafta Özel hukuk bilgisi (I)
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Kamu hukuku bilgisi
9. Hafta Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı
10. Hafta Hukukun çeşitli açılardan uygulanması
11. Hafta Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet
12. Hafta Hukuksal işlem ve eylemler
13. Hafta Hukukta sorumluluk
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 4 4 3 4 5
PY2) PY 02 3 4 4 3 4
PY3) PY 03 4 4 5 4 3
PY4) PY 04 4 3 3 3 3
PY5) PY 05 3 3 3 3 3
PY6) PY 06 4 4 4 3 3
PY7) PY 07 5 3 4 3 4
PY8) PY 08 4 3 4 4 3
PY9) PY 09 4 4 3 3 3
PY10) PY 10 4 5 3 3 4
PY11) PY 11 3 3 4 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 15 0 4 60
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 8 0 2 16
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 12 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 5 65
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 20 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 210
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri