MYO 101

Genel İşletme

Dersin Adı: MYO 101 Genel İşletme
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Güneş Han Salihoğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Ödev,Sunum,Makale Okuma-Tartışma-Özetleme
Önerilen Ders Kitabı Ertürk, Mümin(2009). İşletme Biliminin Temel İlkeleri: Beta yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Mucuk, İsmet, ( 2005), Modern İşletmecilik
Dersin Amacı İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması konusunda öğrencileri bilgilendirmek. İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı birşekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelere bütüncül bir perspektiften
Dersin Özeti

İşletmenin yapısı, kuruluşu ve varolan sekiz fonksiyonunun genel olarak işlenişi 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İşletmenin temelini teşkil eden kavramları tanımlar

2) Temel işletme fonksiyonlarını açıklar ve uygulamadan örnekler verir

3) Yönetim kavramını anlatır ve temel yönetim fonksiyonlarını kullanarak işletme plan ve programlarını formüle eder

4) İşletme kuruluş çalışmalarını inceler, fiili kuruluş çalışmaları için gerekli planları yapar ve çalışmaları organize eder

5) Bir işletmenin faaliyetlerini analiz eder ve işletme programlarını oluşturur

6) İşletme bağlamında iş dünyasında yaşanmakta olan güncel olayları analiz eder ve karşılaştırıp eleştirir 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10 10
Proje/Sunum/Seminer 5 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 25 25
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel İşletme Konularına Genel Bir Bakış İşletme Bilimi İle İlgili Genel Kavramlar
2. Hafta İşletme Bilimi İle İlgili Genel Kavramlar-İşletme Bilimimin Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi, Amaçları Ve Sorumlulukları
3. Hafta İşletmelerin Sınıflandırılması
4. Hafta Öğrenci Sunumları
5. Hafta İşletmelerin Sınıflandırılması- İşletmenin Kuruluşu
6. Hafta Genel Tekrar
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Öğrenci Sunumları
9. Hafta İşletmenin Fonksiyonları-Yönetim-Üretim Fonksiyonu
10. Hafta İşletmenin Fonksiyonları-Yönetim-Üretim Fonksiyonu
11. Hafta İşletmenin Fonksiyonları-Pazarlama-İKY Fonksiyonu
12. Hafta İşletmenin Fonksiyonları-Muhasebe-ARGE
13. Hafta İşletmenin Fonksiyonları-Halkla İlişkiler—İşletmede Kullanılan Bazı Temel Teknikler
14. Hafta Genel Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İşletmenin temelini teşkil eden kavramları tanımlar 4 5 4 5 5
PY2) Temel işletme fonksiyonlarını açıklar ve uygulamadan örnekler verir 4 5 5 4 4
PY3) Yönetim kavramını anlatır ve temel yönetim fonksiyonlarını kullanarak işletme plan ve programlarını formüle eder 5 4 3 5 4
PY4) İşletme kuruluş çalışmalarını inceler, fiili kuruluş çalışmaları için gerekli planları yapar ve çalışmaları organize eder 3 5 5 4 5
PY5) Bir işletmenin faaliyetlerini analiz eder ve işletme programlarını oluşturur 5 3 4 5 4
PY6) İşletme bağlamında iş dünyasında yaşanmakta olan güncel olayları analiz eder ve karşılaştırıp eleştirir 5 4 5 4 5
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 7 3 0 21
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 169
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri