MLY 451

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Dersin Adı: MLY 451 İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Berber Metin, 2006, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi, Trabzon
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilerin, çeşitli ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarına ilişkin bilgilerini geliştirmeleridir. Az gelişmiş ülkelerin kalkınma süreçlerinin analizi ve üçüncü dünyanın tanıtımı da ikincil amaç olarak kabul edilebilir
Dersin Özeti

Genel tanımlar, büyüme teorileri; klasik, Harrod- Domar, Solow, içsel büyüme; az gelişmiş ülkelerin analizi, kalkınma modelleri/stratejileri, kalkınmanın finansmanı

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. ekonomik kalkınma ve büyüme ile ilgili genel kavramları tanımlayabilecek.

2. ekonomik kalkınma ve büyüme teorilerini açıklayabilecek.

3. ülkelerin kalkınma seviyelerini karşılaştırabilecek.

4. küreselleşme sürecinin ülkelerin kalkınma seviyesine etkileri analiz edebilecek.

5. küreselleşme sürecinde kalkınma ekonomisinin geleceğini açıklayabilecek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar
2. Hafta Büyümenin belirleyicileri
3. Hafta Klasik büyüme teorileri
4. Hafta K. Marx ve büyüme
5. Hafta Harrod-Domar Büyüme Modeli
6. Hafta R. Solow Büyüme Modeli
7. Hafta İçsel büyüme teorileri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kalkınma iktisadının doğuşu, bugünü ve geleceği
10. Hafta Ekonomik gelişmişlik düzeyinin ölçümü
11. Hafta Az gelişmiş ülkelerin özellikleri
12. Hafta Nüfus ve kalkınma, kısa sınav
13. Hafta Kalkınma teorileri
14. Hafta Sermaye birikimi ve kalkınmanın finasman kaynakları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri