MLY 450

Parafiskal Yükümlülük

Dersin Adı: MLY 450 Parafiskal Yükümlülük
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mohamad Sami ABDULA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1.Haluk EGELİ, Parafiskalite ve Parafiskal Yükümlülük 2.Nihat EDİZDOĞAN ve Filiz GİRAY, Teoride ve Türkiye’de Parafiskal Gelirler, 2007
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bir kamu gelir türü olarak parafiskal gelir kavramını, nitelikleri ve tekniklerini bilmek ve uygulamalarını yorumlayabilmek
Dersin Özeti

Parafiskallitenin kavramı, parafiskal gelirlerin türleri, ekonomik ve mali etkilerini analiz etme, Türkiye’deki parafiskal gelirlerin kullanımı ve milli ekonomi içindeki paylarını belirlemek.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Parafiskal gelir kavramı ve gerekçeleri konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olma

2. Parafiskal gelirleri diğer kamu türleriyle karşılaştırabilme

3. Maliye ilmi içinde parafiskal geliri açıklayan doktrinleri açıklayabilme

4. Parafiskal gelirlerin ekonomik, mali ve sosyal etkilerini analiz edebilme

5. Parafiskal gelirlerin türlerine göre hesaplanma yöntemleri ve parafiskal yük kavramlarını öğrenme

6. Türkiye’deki parafiskal gelirler, bu gelirlerin kullanım alanları, milli ekonomi içindeki payları konusunda değerlendirme yapabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Parafiskal gelirlerin tanımı, nitelikleri ve benzer kavramlarla karşılaştırılması
2. Hafta Parafiskal gelirlerin sınıflandırılması: Mesleki, ekonomik ve sosyal parafiskal gelirler
3. Hafta Parafiskal gelirlerin tekniği: Konu, mükellef, matrah, tarife, tarh, tahakkuk ve tahsil
4. Hafta Hukuk ve maliye ilmi açısından parafiskal gelirler
5. Hafta Parafiskal yük ve yansıma kavramları
6. Hafta Parafiskal gelirlerin ekonomik etkileri: Ekonomik kalkınma, enflasyon, ekonomik istikrar, kaynak dağılımı ve gelirin yeniden dağılımı etkisi
7. Hafta Parafiskal gelirlerin mali etkileri: Vergileme üzerine etkiler ve diğer etkiler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Parafiskal gelirlerin sosyal etkileri
10. Hafta Parafiskal gelirlerin milli ekonomi içindeki payı: Toplam kamu gelirleri, GSYİH içindeki payı
11. Hafta Türkiye’de parafiskal gelirler: Hukuki açıdan parafiskal gelirler, vergi hukukunda parafiskal gelirler
12. Hafta Türkiye’de parafiskal gelir türleri, sosyal parafiskal kurumlar
13. Hafta Türkiye’de sosyal parafiskal gelirlerin kullanımı: Yasal düzenlemeler, uygulamada gelirlerin kullanımı
14. Hafta Türkiye’de sosyal parafiskal gelirlerin gelirin yeniden dağılımı ve genel vergi kapasitesi üzerine etkileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri