MLY 417

Muhasebe Organizasyonu

Dersin Adı: MLY 417 Muhasebe Organizasyonu
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Ertaş, F.C., İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu ve Muhasebe Mesleği , Ankara: Seçkin, 2002. Yılancı, Münevver, Muhasebe Organizasyonu, Kütahya, 1992 . Gökçen, Gürbüz, Belediyelerde Muhasebe Sistemi ve Organizasyonu, Der yayınları, 1998.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin amacı, yönetim bilgi sistemlerinin bir alt sistemi olan muhasebe bilgi sistemi hakkında bilgiler vermek, bu sistemin geliştirme aşamalarını açıklamak ve bütünsel bir uygulama yapmaktır.
Dersin Özeti

Muhasebe Sistemi kavramını açıklayabilme. Muhasebe sistemi türlerini sınıflayabilme. Bilgi teknolojisindeki (bilgisayar) gelişmeler ve muhasebe sistemine etkilerini kavrayabilme. Hesap Plânı kavramını tanıyabilme. Muhasebe organizasyonunu oluşturan öğeleri ve muhasebe organizasyonunun yararlarını kavrayabilme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bir muhasebe sistemi hakkinda rapor hazirlar

2. Bir işletmenin muhasebe sistemini analiz eder

3. Temel muhasebe kurallarını ve varsayımlarını bilir

4. Genel kabul görmüş muhasebe prensiplerini bilir

5. Muhasebe sistemleri hakkında temel bilgiye sahiptir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sistem ve muhasebe sistemi ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta Genel kabul görmüş muhasebe ilkeler
3. Hafta Temel finansal tablolar
4. Hafta Maliyet, gider ve harcama kavramları
5. Hafta Bilanço teorileri
6. Hafta Değerleme ve kâr kavramları
7. Hafta Hesap kavramı ve hesap türleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hesaplara kayıt yapılması
10. Hafta Muhasebe sistemleri
11. Hafta Defter tutma ve kayıt
12. Hafta Kayıt kuralları
13. Hafta Muhasebe defterleri
14. Hafta Muhasebe defterlerine kayıt ve defterlerin tasdiki
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri