MLY 410

Vergi Ceza Hukuku

Dersin Adı: MLY 410 Vergi Ceza Hukuku
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Doğan Şenyüz, (2011), Vergi Ceza Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu ders, vergi mükelleflerinin vergi mevzuatına uymamaları durumunda hangi işlemler ve cezalarla karşılaşabilecekleri konusunda bilgilerin öğrencilere kazandırılmasını amaçlamaktadır
Dersin Özeti

Ceza hukuku konusunda genel bilgiler, yaptırımlar düzeni; ceza hukukunun özellikleri ve temel ilkeleri, vergi ceza hukukunun ceza hukuku içindeki yeri, vergi idaresinin cezalandırma yetkisi açısından vergi usul hükümlerine genel bakış, ikmalen tarhiyat, re'sen tarhiyat, vergi cezaları ve hukuki niteliği, kamusal cezalarla idari cezaları ayırt etmeye yarayan kıstaslar, vergi ceza hukukunda ehliyet, idari vergi suçları, kamusal vergi suçları; iştirak; içtima; cezalarda indirim, tekerrür, ceza ilişkisinin sona ermesi, ödeme, ölüm, zamanaşımı, af, uzlaşma.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Vergi suçlarının ve bunlara ilişkin cezaların temel ilkelerini kavrar

2. Vergi suçlarının ve cezalarının özellikleri kavrar

3. Vergi suçlarına sebep olan durumlar karşısında ne yapılacağını açıklar, karşılaştırır ve değerlendirir

4. Vergi cezalarının sona erdiren nedenleri açıklar

5. Cezalarla ilgili ortak kuralları (tekerrür, pişmanlık, kaçakçılık suçuna iştirak) anlar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ceza kavramı ve çeşitleri
2. Hafta Vergi kabahatlerinin ve vergi suçlarının karşılaştırılması
3. Hafta Vergi kabahatlerinin çeşitleri: Vergi ziyaı kabahatinin unsurları ve cezası
4. Hafta Genel usulsüzlük kabahatinin unsurlarının incelenmesi ve cezaları
5. Hafta Özel usulsüzlük kabahatinin unsurlarının incelenmesi ve cezaları. Vergi kabahatlerinde birleşme, iştirak ve tekerrür
6. Hafta Vergi kabahatleri ve cezalarını kaldıran nedenler: Hata hali, Yanılma, Mücbir sebep
7. Hafta Af, Pişmanlık ve ıslah, Uzlaşma, Terkin, Vergi cezalarında indirim, Zamanaşımı. Vergi suçlarını cezalandırma usulü
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Vergi suçları çeşitleri
10. Hafta Kaçakçılık suçu, Vergi mahremiyetini ihlal suçu, Haysiyet ve şerefe saldırı suçu; Mükelleflerin özel işlerini yapma suçu
11. Hafta Vergi suçlarında birleşme, iştirak ve tekerrür
12. Hafta Vergi suçlarında ceza ilişkisini etkileyen ve sona erdiren haller
13. Hafta Dava ve cezanın düşmesi; Ölüm; Cezanın ertelenmesi
14. Hafta Koşullu salıverme; Zamanaşımı; Şikayetten vazgeçme; Uzlaşma; Pişmanlık ve Ön ödeme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri