MLY 406

Maliye Teorisi ve Politikası

Dersin Adı: MLY 406 Maliye Teorisi ve Politikası
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mohamad Sami ABDULA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Ders Kitabı: Ataç, Beyhan (2009) Maliye Politikası Gözden Geçirilmiş Sekizinci Baskı. Ankara: Turhan Kitabevi Diğer Kaynaklar: 1) Pınar, Abuzer (2009) Maliye Politikası, İstanbul: Natürel Kitap 2) Türk, İsmail (1992) Maliye politikası : Amaçlar-Araçlar
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin amacı, durgunluk, stagflasyon, ekonomik büyüme kalınma odaklı maliye politikalarını tanıtmak ve Türkiye ekonomisini temel ekonomik sorunları ve izlenen maliye politikaları hakkında bilgilendirmektir
Dersin Özeti

Durgunluk ve stagflasyona karşı kullanılan maliye politikaları, ekonomik büyüme ve kalkınma amaçlı maliye politikaları, ekonomik büyüme modelleri, Türkiye ekonomisinde izlenen maliye politikalarının yapısı

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Ekonomik istikrarsızlıkla mücadelede maliye politikasının kullanımını değerlendirebilecektir.

2. Bütçe açıklarının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirebilecektir.

3. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik istikrara yönelik maliye politikalarını değerlendirebilecektir.

4. Türkiye'nin ekonomik istikrar sorununu ve izlenen istikrar politikalarını değerlendirebilecektir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Durgunluk ve maliye politikası
2. Hafta Stagflasyon ve maliye politikası: Stagflasyona ilişkin seçenek açıklamalar
3. Hafta Stagflasyonla nasıl mücadele edilebilir?
4. Hafta Bütçe açığı sorunu: bütçe açığının etkilerine ilişkin tartışmalar, Keynesyen yaklaşım, Neo klasik yaklaşım, Ricardian yaklaşım
5. Hafta Bütçe açığı, enflasyon faiz oranları ve ödemeler dengesi ilişkisi
6. Hafta Ekonomik istikrara yönelik maliye politikasının gelişmekte olan ülkelerdeki görünümü: gelişmekte olan ülkelerde ekonomik istikrarsızlık kaynakları
7. Hafta Gelişmekte olan ülkelerde istikrar sağlayıcı maliye politikaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türkiye`nin ekonomik istikrar sorunu ve izlenen politikalar: 80 Öncesi dönem ve 20 Ocak kararları.
10. Hafta Türkiye`nin ekonomik istikrar sorunu ve izlenen politikalar: 90`lardan bugüne ekonomik istikrarsızlık sorunu.
11. Hafta Ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma ve maliye politikası kavramları
12. Hafta Ekonomik büyüme modelleri
13. Hafta Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde maliye politikası: Ekonomik kalkınmada kamu kesiminin önemi
14. Hafta Kamu harcamaları ve ekonomik kalkınma, kamu gelirleri ve ekonomik kalkınma, ekonomik kalkınmada vergileme karşısında borçlanma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri