MLY 352

Kriz Yönetimi

Dersin Adı: MLY 352 Kriz Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı 20. yy`da dünya genelinde meydana gelen ekonomik krizlerin nedenlerini, etkilerini incelemek, kriz göstergelerini ve IMF, Dünya Bankası ve WTO gibi uluslararası kurumların finansal krizlere etkilerini irdelemek ve kriz yönetimine ilişkin d
Dersin Özeti

Kriz yönetimi ve politikalar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.İktisat terminolojisinde kriz kavramını tanımlar.

2. İktisadi teoride kriz kuramını açıklar

3. Kriz modellerini tanımlar ve finansal krizlerin tahmin edilebilirliğini analiz eder.

4. Kriz dönemlerinde politika tartışmalarını analiz eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kriz kavramı ,kriz ve istikrarsızlık arasındaki farklar
2. Hafta İktisadi teoride kriz kuramı
3. Hafta Finansal kriz modelleri
4. Hafta Küreselleşme ve kriz
5. Hafta Finansal krizlerin tahmin edilebilirliği
6. Hafta Ekonomik kriz ,krize müdahale ve tartışmalar
7. Hafta Etkinlik arayışı ,para ve maliye politikası yanlı görüşler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Dünya krizleri
10. Hafta 2007 krizinin nedenleri,sonuçları ve çözüm önerileri
11. Hafta Türkiye Ekonomisinde yaşanan krizler
12. Hafta 2001 krizi ve sonrası
13. Hafta Kriz ve IMF, kriz ve ekonomi yönetimi
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri