MLY 350

Mali Takip Hukuku

Dersin Adı: MLY 350 Mali Takip Hukuku
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Adnan Gerçek, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Bursa: Ekin Kitabevi, 2013 2. H. Hüseyin Bayraklı, Vergi İcra Hukuku, Afyon: Kocatepe Üniv. Yayını, 2010 3. Binnur Çelik, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Ankara: Gazi Yayınevi, 2002
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Kamu alacaklarının niteliği, kapsamı ile rızaen ödenmesi ve cebren tahsilatında izlenen prosedür hakkında bilgi ve beceri kazandırmak, kamu alacaklarının korunması ve cebren tahsili usullerini yorumlama ve kullanma yeteneği ile donatmak, bu süreçlerdeki i
Dersin Özeti

Kamu alacaklarının  analizi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kamu alacaklarının tanımı, kapsamı ve niteliklerini kavrayabilme; 2. Kamu alacaklarının tarafları ile yetki ve sorumluluklarını analiz edebilme;

3. Kamu alacaklarının ödenmesi ve bu süreçte sağlanan kolaylıkları açıklayabilme;

4. Kamu alacaklarının korunmasına yönelik tedbirlerin özelliklerini ayırt edebilme;

5. Kamu alacaklarının cebren tahsil yöntemlerini ve özelliklerini açıklayabilme;

6. Haciz uygulaması ve iflas yoluyla takibin ayrıntılarını değerlendirebilme;

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kamu alacağı kavramı ve kapsamı; Tahsilat kavramı ve hukuki niteliği; Kamu alacaklarının tahsilinde uyulması gereken temel ilkeler
2. Hafta Özel alacaklar ile kamu alacaklarının tahsilatının karşılaştırılması; Kamu alacağının tarafları: Kamu alacaklısının yetki ve görevleri
3. Hafta Kamu alacağının tarafları: Kamu borçlusu konumundaki kişiler ve sorumlulukları; Sorumluluk türleri
4. Hafta Kamu alacağının ödenmesi ve ödenen vergilerin mahsubu; Gecikme zammı uygulaması, Gecikme zammı ile gecikme faizinin karşılaştırılması
5. Hafta Kamu borçlusuna sağlanan kolaylıklar: Tecil, Tahsilatın geri bırakılması; Tahsilatın hızlandırılması
6. Hafta Kamu alacağını sona erdiren haller: Zamanaşımı, Terkin, Mahsup ve Takas, Cezalarda indirim
7. Hafta Kamu alacaklarının korunması: Teminat isteme ve Teminatın sonuçları; İhtiyati haciz nedenler, süreci, sonuçları ve kaldırılması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kamu alacaklarının korunması: İhtiyati tahakkuk nedenleri ve sonuçları; Rüçhan hakkı kavramı ve uygulanması
10. Hafta Kamu alacaklarının korunması: Kamu alacağı ödenmeden yapılamayacak işlemler; Hükümsüz tasarruflar ve iptal davası
11. Hafta Kamu alacaklarının cebren tahsilatına gidilmesinin şartları: Vadesi gelen borçların ödenmemesi; Ödeme emri düzenlenmesi ve tebliği
12. Hafta Mal bildirimi kavramı ve hukuki niteliği; Mal bildiriminde bulunulmaması ve yaptırımları; Mal artırımlarının bildirilmesi
13. Hafta Kamu alacaklarının cebren tahsilat yöntemleri: Teminatlı alacakların tahsili; Haciz yoluyla takip, İflas yoluyla takip
14. Hafta Haciz uygulaması ve paraya çevirme: Menkul malların ve Gayrimenkul malların haczi ve satışı; E-Haciz
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri