MLY 316

Maliye Politikası

Dersin Adı: MLY 316 Maliye Politikası
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mohamad Sami ABDULA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Ders Kitabı: Ataç, Beyhan (2009) Maliye Politikası Gözden Geçirilmiş Sekizinci Baskı. Ankara: Turhan Kitabevi Diğer Kaynaklar: 1) Pınar, Abuzer (2009) Maliye Politikası, İstanbul: Natürel Kitap 2) Türk, İsmail (1992) Maliye politikası : Amaçlar-Araçlar
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Maliye politikası ile ilgili temel kavramların ve uygulamaların öğretilmesi. Maliye politikasının ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma, gelir dağılımı gibi alanlardaki uygulamalarının kavranması.
Dersin Özeti

Maliye politikası ile ilgili temel kavramlar, ekonomik istikrar,otomatik istikrar sağlayıcılar ,enflasyonla mücadele durgunlukla mücadele ve stagflasyon konularına değinilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Maliye politikasının etkinliğine ilişkin temel tartışmaları değerlendirebilecektir

2. Maliye politikasının amaçlarını, araçlarını ve sınırlarını açıklayabilecektir

3. Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının etkisini değerlendirebilecektir

4. Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının mı, para politikasının mı uygun olduğunu değerlendirebilecek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar: Klasik yaklaşım, Keynesyen yaklaşım, Monetarist yaklaşım
2. Hafta Makroekonomik sorunlara yeni mikro yaklaşımlar :Yeni klasik yaklaşım, Arz Ekonomisi yaklaşımı, Post Keynesyen yaklaşım
3. Hafta Maliye politikası: Tanımlamalar: Maliye politikasının amaçları, araçları
4. Hafta Maliye politikası: Tanımlamalar: Maliye politikasının sınırları ve etkilerinin ölçülmesi
5. Hafta Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikası: Keynesyen model
6. Hafta Maliye politikası işlemlerinin gelir düzeyi üzerine net etkisi, analizin gerçekçiliğinin tartışılması
7. Hafta Kapalı bir ekonomide ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde para ve maliye politikasının nisbi etkinliği
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Açık bir ekonomide ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde para ve maliye politikasının nisbi etkinliği
10. Hafta Toplam talep-Toplam arz modeli ve maliye politikası
11. Hafta Post Keynesyen Yaklaşım: Post Keynesyen yaklaşımda temel konular: Ekonomik büyüme, gelir dağılımı, fiyatlama, ekonomi politikası
12. Hafta İstikrar Politikaları: Otomatik stabilizatörler
13. Hafta İstikrar Politikaları: İradi politikalar
14. Hafta Enflasyon ve maliye politikası: Enflasyonun önemi, nedeni, seçenek açıklamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri