MLY 308

Vergi Denetimi

Dersin Adı: MLY 308 Vergi Denetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. İbrahim ORGAN (2008), Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste, mezun olacak öğrencilerin ileride girecekleri sınavlarda başarılı olmak ve sonraki süreçte iyi bir vergi denetim elemanı olabilmeleri için, uygulanan vergiler ve mükelleflerin denetimi konusunda bilgi sahibi olmalarının ve yorumlamalarının sağl
Dersin Özeti

Vergi Denetiminin Teorik ve Hukuki Esasları: Tanımı, Amaçları, Çeşitleri, Vergi denetimine yetkili olanlar, Vergi denetimine tabi mükellefler, Vergi denetiminin başarılı olabilmesi için gerekli koşullar; Bilanço Hesaplarının Açıklanması: Aktif kalemlerin açıklanması, Pasif kalemlerin açıklanması; Gelir Tablosu Hesaplarının Açıklanması; Dönem Sonu İşlemleri: Mal satışı karının hesaplanması, Amortisman uygulamaları, Yeniden değerleme işlemleri; Ticari Kar-Mali Kar Kavramları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Denetime ilişkin temel kavramları, özelliklerini ve türlerini açıklar

2. Denetim teknik ve yöntemlerini karşılaştırır, analiz eder

3. Ülkemizde en çok uygulanan vergi denetim türlerini kavrar ve yorumlar

4. Ülkemizde vergi denetimi yöntemleri olan yoklama, bilgi toplama, arama ve özellikle de vergi incelemesi sürecini açıklar ve sonuçlarını analiz eder.

5. Vergi Denetimi Örgütünü ve örgütün işleyişini açıklar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Denetim Kavramı, Tarihsel gelişimi ve Türleri
2. Hafta Denetim standartları ve Türkiye’de Denetim Standartları
3. Hafta Vergi Denetiminin Tanımı, Amaçları Özellikleri, Türleri ve Vergi denetim teknikleri
4. Hafta Bazı Ülkelerde Vergi Denetim Uygulamaları: Almanya, İngiltere, Fransa
5. Hafta Bazı Ülkelerde Vergi Denetim Uygulamaları: İtalya, Kanada, Amerika
6. Hafta Türkiye’de Vergi denetiminin Tarihsel Gelişimi
7. Hafta Vergi Denetimi yöntemlerinden yoklama ve vergi incelemesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Vergi Denetimi yöntemlerinden arama ve bilgi toplama
10. Hafta Vergi denetiminin sorunları
11. Hafta Vergi denetiminin sorunları
12. Hafta Uzlaşma müessesesinin vergi denetimine etkisi
13. Hafta Vergi denetiminin etkinliğini azaltan diğer nedenler
14. Hafta Vergi Denetimi ile ilgili olarak genel değerlendirme ve tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri