MLY 306

Uluslararası Maliye

Dersin Adı: MLY 306 Uluslararası Maliye
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mohamad Sami ABDULA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Fazıl Tekin, Uluslararası Maliye, Eskişehir: 1990. 2. Mircan Tokatlıoğlu, Avrupa Birliği’nde Maliye Politikası ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2004
Yardımcı Ders Kitabı Esra Ekmekçi,Küreseleşme ve Vergilendirmede Yeni Eğilimler,İstanbul: Kazancı Kitap, 2003
Dersin Amacı Globalleşme sonucu artan uluslararası ekonomik faaliyetlerin mali alan da yarattığı etkilerin incelenmesidir
Dersin Özeti

Uluslararası mali kuruluşlar; İMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar hakkında bilgiler edinmek.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Maliye ilminin uluslararası boyutunu kavrayabilme

2. Avrupa Birliği'nin tarihçesini özetleyip kurumlarını her birinin görevleriyle birlikte açıklayabilme

3. Avrupa Birliği'nde vergi uyumlaştırmaları için yapılan düzenlemeleri açıklayabilme

4. Global Kamusal Malların (GKM)’ üretim, sunum teknikleri ve finansmanını öğrenebilme

5. Türkiye’nin uluslararası mali kuruluşlar ile olan ilişkileri hakkında bilgi edinebilme ve değerlendirmesi

6. Uluslararası çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik çalışmalar ve Türkiye’nin durumu hakkında bilgi sahibi olabilme

7. Uluslararası vergi rekabeti, vergi cennetleri, uluslararası vergi kaçağı ve önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi edinip değerlendirebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Globalleşme ve kamu maliyesi alanındaki yansımalarına ilişkin genel açıklamalar
2. Hafta Uluslararası vergi hukuku ve uluslararası çifte vergilendirmenin genel esasları
3. Hafta Uluslararası çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik çalışmalar ve anlaşma modelleri
4. Hafta Uluslararası vergi rekabeti ve uluslararası vergi cennetleri
5. Hafta Uluslararası vergi kaçağı ve önlenmesine yönelik yapılan uluslararası çalışmalar
6. Hafta Uluslararası vergi uyumlaştırmaları ve Avrupa Birliğinde vergi uyumlaştırmaları
7. Hafta Global kamusal mallar üretim, sunum ve finansmanı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Uluslararası Mali Kuruluşlar: Tanımı ve Hukuki Yapısı
10. Hafta Uluslararası Para Fonu
11. Hafta Dünya Bankası Grubu
12. Hafta Bölgesel Mali Kuruluşlar ve Avrupa Birliği
13. Hafta Avrupa Birliği Mali Kuruluşları ve Bütçesi
14. Hafta İslam Kalkınma Bankası
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri