MLY 302

Türk Vergi Sistemi

Dersin Adı: MLY 302 Türk Vergi Sistemi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mohamad Sami ABDULA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Mehmet TOSUNER, Zeynep ARIKAN, Türk Vergi Sistemi, 2012, İzmir
Yardımcı Ders Kitabı Doğan ŞENYÜZ, Mehmet YÜCE, Adnan GERÇEK, Türk Vergi Sistremi Dersleri, Ekin Kitabevi, 2009, Bursa.
Dersin Amacı Türk vergi sistemini oluşturan vergilerin ayrıntılı olarak işlendiği bu derste öğrencilere ağırlıklı olarak kurumlar ve gelir vergisinin yükümlüleri, istisna ve muafiyetler, matrah, kurum ve gerçek kazancın beyanı, tarh ve ödenme, tasfiye, devir ve birleş
Dersin Özeti

Gelir ve  Kurumlar Vergisi, Mükellefleri, Vergiden Muaf olanlar, Vergiden Muaf Gelirler, Verginin Tahakkuku, Verginin Beyanı, Vergi Oranı, Vergilendirme Dönemi, Verginin Ödenmesi, Gelir Vergisi, Mükellefleri, Vergiden Muaf Gelirler, Verginin Tahakkuku, Verginin Beyanı, Vergi Oranı, Vergilendirme Dönemi, Verginin Ödenmesi, Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerle İlgili Değerlendirmeler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Türk vergi sistemi hakkında tanım ve sınıflandırma yapar

3. Gelir ve Kurumlar vergisinde beyan yöntemlerini açıklayabilirler

2. Katma değer vergisini inceler

3. Gümrük ve damga vergilerini inceler

4. Belediye vergileri ile diğer harcama vergilerini inceler

5. Servet vergilerini analiz eder

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Türk Vergi Sistemine Giriş, Gelir Vergisinin Konusu ve mükellefi
2. Hafta Ticari, Zirai ve Serbest Meslek Kazançları
3. Hafta Ücretler, menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratları, Diğer kazanç ve iratlar
4. Hafta Gelir Vergisinde Beyan ve tevkifat, geçici vergi
5. Hafta Kurumlar Vergisinin Konusu, Mükellefleri, muafiyet ve istisnalar
6. Hafta Kurumlar vergisinde Giderler, beyan
7. Hafta Kurumlar Vergisinde Tevkifat ve Geçici Vergi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta KATMA DEĞER VERGİSİ; Konusu, mükellef ve sorumlusu, istisnalar
10. Hafta KATMA DEĞER VERGİSİ; Matrah, Verginin tarhı ve ödenmesi, belge düzeni.
11. Hafta Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
12. Hafta Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi
13. Hafta Damga Vergisi, Harçlar
14. Hafta Emlak Vergisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri