MLY 257

Kamu Malları

Dersin Adı: MLY 257 Kamu Malları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Ortaç, F. R. (2004). Global kamu malları ve finansmanı. Ankara: Gazi Kitabevi
Yardımcı Ders Kitabı Anadolu Üniversitesi,
Dersin Amacı Kamusal mallar hakkında lisans düzeyinde bilgilerin öğreciye kazandırılması
Dersin Özeti

Bu dersin içeriği uluslararası kamusal mallar ve bunların finasman yöntemleridir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Uluslararası kamu mallarını ve bunların özelliklerini bilir

2. Uluslararası Kamu Mallarının günümüzdeki artan önemini nedenleri ile birlikte açıklar

3. Yerel, ulusal ve uluslararası kamusal malları ve özelliklerini karşılaştırır

4. Uluslararası kamu mallarının finansman yollarını açıklar

5. Çevre, güvenlik, sağlık gibi uluslararası kamusal malların tedarik şekillerini bilir

6. Uluslararası kamusal malları sağlamayı amaç edinen resmi ve sivil toplumsal örgütlerinin işleyiş yapısını bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası Kamu Malı Kavramı
2. Hafta Uluslararası Kamu Malları
3. Hafta Kamu Mallarının Özellikleri
4. Hafta Uluslararası Kamu Mallarının Günümüzdeki Önemi
5. Hafta Uluslararası Kamu Mallarının Sınıflandırılması
6. Hafta Günümüzde Uluslararası Kamu Mallarının Finansmanı
7. Hafta Uluslararası Kamu Mallarının Finansmanında Uluslararası Vergileme
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Uluslararası Kamu Malı Olaral Barış ve Güvenlik
10. Hafta Uluslararası Kamu Malı Olarak Çevre
11. Hafta Uluslararası Kamu Malı Sağlık Hizmetleri
12. Hafta Uluslararası Kamu Malı Olarak Finansal İstikrar
13. Hafta Uluslararası Kamu Malı Olarak Dünya Mirası
14. Hafta Uluslararası Çifte Vergilendirmenin Sonuçları ve Değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 86
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri