MLY 255

İktisat Politikası

Dersin Adı: MLY 255 İktisat Politikası
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Aslan, M.H., 2008, Makro İktisat Politikası, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin amacı, iktisat politikasının amaçlarını ve bu amaçlara ulaşabilmek için neler yapılması gerektiğini farklı iktisadi yaklaşımların düşünceleri doğrultusunda analiz etmektir
Dersin Özeti

Dersin amacı, iktisat politikasının amaçlarını ve bu amaçlara ulaşabilmek için neler yapılması gerektiğini farklı iktisadi yaklaşımların düşünceleri doğrultusunda analiz etmektir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. iktisat politikası ile ilgili genel kavramları tanımlayabilecek.

2. iktisat politikalarının genel çerçevesini ve makro teorileri öğrenebilecek.

3. iktisadi okulların iktisat politikalarını karşılaştırabilecek.

4. iktisadi okulların para ve maliye politikalarını analiz edebilecek.

5. iktisadi politika, teori ve sistemlerin birbirleri arasındaki ilişkileri birleştirebilecek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İktisat politikasına giriş
2. Hafta İktisat politikası araçları ve amaçları
3. Hafta Makro teoriler ve iktisat politikası, klasik ve keynesyen yaklaşımlar
4. Hafta Makro teoriler ve iktisat politikası, monetarist ve rasyonal beklentiler yaklaşımı
5. Hafta Makro teoriler ve iktisat politikası, Yeni Keynesyenler ve diğer yaklaşımlar
6. Hafta Konjonktür dalgalanmaları ve politika uygulamaları
7. Hafta Konjonktür dalgalanmaları ve politika uygulamaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Dışa açık ekonomilerde para ve maliye politikası uygulamaları
10. Hafta Dışa açık ekonomilerde para ve maliye politikası uygulamaları
11. Hafta Ekonomik istikrar politikaları, orthodoks, heterodoks ve IMF politikaları
12. Hafta Makro ekonomik denge ve ekonominin izlenmesi, kısa sınav
13. Hafta Ekonomide Beklentiler ; Teori ve Örnek Olay-I
14. Hafta Ekonomide Beklentiler ; Teori ve Örnek Olay-II
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 86
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri