MLY 253

Yerel Yönetimler Maliyesi

Dersin Adı: MLY 253 Yerel Yönetimler Maliyesi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Mahalli İdareler, Ahmet Ulusoy-Tekin Akdemir
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere yerel demokrasi ve yerel özerklik, yerel optimum ve etkinlik kavramlarının tanıtılmasıdır
Dersin Özeti

Mahalli idare birimlerinin teorik yapıları, özellikleri, farklılıkları, mahalli idarenin optimum hizmet alanı ve düzeyi, Türkiye'de mahalli idareler maliyesi, il özel idareleri, belediyeler ve köyler mahalli idarelerin gelir ve giderleri, sorunları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Mahalli idarelere yönelik genel kavram ve açıklamaları kavrar

2. Mahalli idarelerin varoluş nedenlerini sıralar

3. Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki gelir ve görev bölüşümünü analiz eder

4.Türkiye’deki mahalli idareler hakkında bilgi sahibi olur

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mahalli İdare Kavramı ve Niteliği
2. Hafta Mahalli İdarelerin Türleri
3. Hafta Mahalli İdarelerin Denetimi
4. Hafta Hizmette Yerellik İlkesi (Subsidarity İlkesi)
5. Hafta Mahalli İdarelerin Varoluş Nedenleri
6. Hafta İdarelerarası İlişkilerin İçeriği
7. Hafta İdarelerarası İlişkilerin Türleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Merkezi-Mahalli İdareler Arasında Görev Bölüşümü
10. Hafta Merkezi-Mahalli İdareler Arasında Gelir Bölüşümü
11. Hafta Dünyadaki Mahalli İdareler, İdari ve Mali Yapıları
12. Hafta İl Özel İdarelerinin İdari ve Mali Yapıları
13. Hafta Belediyelerin İdari ve Mali Yapıları
14. Hafta Köy İdarelerinin İdari ve Mali Yapıları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 86
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri