MLY 252

Avrupa Birliği Vergi Hukuku

Dersin Adı: MLY 252 Avrupa Birliği Vergi Hukuku
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Avrupa Birliği ülkelerinin mali yapılarını açıklama, birliğin ekonomiye müdahale nedenlerini gösterme, hangi yöntemlerin uygulanması gerektiğini ve hangi amaçlara hizmet ettiğini ve bu politikaların diğer makro politikalarla u
Dersin Özeti

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ekonomik ve mali yapısı, Birliğin mali disiplin sağlanmasına yönelik uygulamalar, Türkiye’nin mali kurallarla olan ilişkisi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Avrupa Birliği’nin oluşum ve gelişimini takip eder

2. Avrupa Birliği maliye politikası ile ilgili çerçeveyi kavrar

3. Birliğin maliye politikasının ekonomik istikrarın gerçekleşmesindeki etkisini irdeler

4. Türkiye-Avrupa Birliği karşılaştırmalı maliye politikası analizinde bulunur

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bütünleşme ve Avrupa Birliği
2. Hafta Avrupa Birliği Tarihi
3. Hafta Kurumsal Yapı
4. Hafta Avrupa Para Birliği
5. Hafta Avrupa Para Birliği Tarihi ve Teorisi
6. Hafta Tarihsel Süreç
7. Hafta Avrupa Birliği Maliye Politikası
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Maliye Politikasının Oluşumu ve Gelişimi
10. Hafta Avrupa Birliği`nin Siyasi Durumu
11. Hafta Parasal Birliğe Üye ülkelerde Maliye Politikası
12. Hafta Türkiye-Avrupa Birliği İlişkisi
13. Hafta Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yapılan Düzenlemeler
14. Hafta Avro Alanı ve Türkiye`nin Maastricht Kriterlerine Uyum Durumu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 86
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri