MLY 250

Vergi İcra Hukuku

Dersin Adı: MLY 250 Vergi İcra Hukuku
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı usuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2011
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste kamu alacaklarının hangi yasal prosedüre göre tahsil edileceğine ilişkin temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır
Dersin Özeti

Bu derste kamu alacaklarının hangi yasal prosedüre göre tahsil edileceğine ilişkin temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Vergi İcra Hukuku’nun esaslarını ve temel sorunlarını kavrayarak tartışır

2. Verginin ödeme düzeni, zamanı, yeri ve şekli konularını tartışır

3. Kamu alacağının tahsilinin, hangi hukuki gerekçelerle yapılacağını anlayarak tartışır

4. Kamu alacağının sona erme nedenlerini karşılaştırır ve değerlendirir

5. Vergi Ceza Hukuku’nda zamanaşımı, yasaklar, cezalar ve sürelerin ne şekilde ve nasıl olduğunu anlayarak yorumlar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kamu İcra Hukuku Kavramı
2. Hafta Kamu Alacağı Kavramı ve Kapsamı
3. Hafta Kamu alacağı için güvence önlemleri
4. Hafta Kamu alacağının cebri tahsili
5. Hafta Haciz yoluyla takip
6. Hafta Kamu Borçlusuna tanınan kolaylıklar
7. Hafta Gecikme zammı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Gecikme Faizi
10. Hafta Tahsil aşamasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar
11. Hafta Konu ile Örnek Problem Çözümü
12. Hafta Konu ile Örnek Problem Çözümü
13. Hafta Konu ile Örnek Problem Çözümü
14. Hafta Konu ile Örnek Problem Çözümü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 86
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri